ThaiPublica > Sustainability > NaTive AD > น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้ จุดประกายกู้วิกฤติ Climate Change ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้ จุดประกายกู้วิกฤติ Climate Change ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

28 ตุลาคม 2020


น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พร้อมนำไปปรับใช้ และบอกต่อในวงกว้าง และประกาศคำมั่น “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน และบอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็น เพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

พันธกิจหลัก ของโครงการน่านแซนด์บอกซ์และโครงการรักษ์ป่าน่าน คือ การแก้ปัญหาที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่าน ซึ่งมีป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูป่าเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา Climate Change ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างให้แก่สาธารณชน ให้เห็นความสำคัญของปัญหา Climate Change ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางป้องกัน และการปรับพฤติกรรม เพื่อช่วยกันแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและและเยาวชนที่จะต้องเผชิญและจัดการปัญหานี้ในอนาคต จึงได้ริเริ่มกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ขึ้น

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากแคมป์นี้คือ ความรู้และประสบการณ์ตรงจากห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อไปเป็นกระบอกเสียง บอกต่อเรื่องราว ปัญหา ผลกระทบจาก Climate Change ให้คนรอบตัวเข้าใจปัญหา และช่วยกันบรรเทาให้โลกใบนี้รอดจาก วิกฤต Climate Change ได้ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มากนัก ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ทุกคนจะช่วยกันปลูกฝังเรื่อง Climate Change ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป

ดร.อลงกต ชูแก้ว

ดร.อลงกต ชูแก้ว หรือครูกตของเด็ก ๆ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา แห่งประเทศไทย (Environmental Education Thailand หรือ EEC Thailand) รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย มีประสบการณ์ทำงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน ได้นำกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามาสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ใน Climate Change คิดส์แคมป์ กล่าวว่า ไม่มีใครปฏิเสธผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Climate Change ได้ เราเองก็หลีกเลี่ยงไมได้ และผลกระทบเหล่านั้นก็มากขึ้นทุกวัน “กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะความคิดเชิงระบบ ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าสังคม และได้ร่วมคิดวิเคราะห์กับเพื่อน ๆ จนเกิดปัญญา ซึ่งเขาจะสามารถย่อยข้อมูลให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง ตลอดจนรู้จักปกป้องหวงแหนธรรมชาติและนำเสนอเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมให้คนอื่นเข้าใจต่อไป”

อเล็กซ์ เรนเดลล์

อเล็กซ์ เรนเดลล์ UNEP Goodwill Ambassador ทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของไทย ผู้รักสิ่งแวดล้อม มาร่วมสร้างสีสัน เสียงหัวเราะ และเสียงดนตรีให้ Climate Change คิดส์แคมป์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้สร้างเด็กให้เข้าใจและจะเป็นกระบอกเสียงไปอีกยาวนาน “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กเพื่อเข้าใจถึงปัญหาระดับโลกอย่าง Climate Change ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เข้าใจยากที่สุด และใกล้ตัวที่สุด” แต่จริง ๆ แล้วเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพราะผลกระทบรุนแรงสุด ประเทศเรามีปัญหาอีกมากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ถ้าช่วยกันวันนี้อาจจะไม่สายเกินไป แต่ถ้าไม่ช่วยกันปัญหามหาศาลจะค่อย ๆ มาหาพวกเราโดยไม่รู้ตัว

กิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ของเด็ก ๆ ทั้ง 40 ชีวิตที่ได้รับคัดเลือกจากแคมเปญประกวดเต้น Dance for Change สเตปจิ๋วเปลี่ยนโลก เริ่มด้วยการเดินทางกว่า 120 กิโลเมตร จาก กทม. มุ่งตรงสู่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อเรียนรู้ Climate Change ในวิถีชีวิตแบบ New Normal โดยในวันแรกเด็กๆ ได้เรียนรู้ Climate Change จากกิจกรรม Treasure Hunt ทั้ง 10 ฐาน จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟป่า หรือปะการังฟอกขาว รวมไปถึงเรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดการเกิด Climate Change ซึ่งทำให้เด็ก ๆ เห็นภาพ และเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของ Climate Change มากขึ้น


Treasure Hunt 10 ฐานกิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิด Climate Change

วันที่สองเด็ก ๆ มีโอกาสไปสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติแบบ 360 องศา บนเส้นทางผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติที่มีแหล่งต้นน้ำ และความหลากหลายของธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ รวมทั้งยังได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษ ในประเด็น “Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ผ่านการบอกเล่าของธรรมชาติ และยังได้สวมบทบาทเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดเปลี่ยนเศษขยะ หรือวัสดุจากธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งของสุดสร้างสรรค์

วันสุดท้ายกับห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ เด็ก ๆ ทุกคนได้แสดงความสามารถ และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 3 วัน ผ่านผลงาน Poster ที่เด็ก ๆ ร่วมมือกันทำขึ้นมาเอง พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าตามคำมั่นสัญญาที่ว่า “พวกเรา Climate Change Hero สัญญาว่าจะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

นางอนุตรี ไกรกีรติ คุณแม่ของน้องคริสตัล หนึ่งในน้อง ๆ ที่เข้าร่วมแคมป์เปิดเผยว่า รู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ อย่าง Climate Change คิดส์แคมป์ เพราะทำให้น้องได้มีโอกาสการสัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้ระดมความคิด แบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม กิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องรู้คุณค่าของตัวเอง และรู้ว่าสิ่งที่น้องควรจะทำเพื่อสังคมคืออะไร


สัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติที่ผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

“ขอขอบคุณและชื่นชมกระบวนการที่น่านแซนด์บอกซ์ส่งต่อให้เด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เมื่อกลับไปถึงบ้านเราจะช่วยกันทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ด้วยการดูแลโลกจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน”

นางหทัยรัตน์ ตั้งตระกูล คุณแม่น้องศศิ เปิดเผยว่า การได้มาเรียนรู้ที่ Climate Change คิดส์แคมป์ ทำให้ตัวเองและลูกสาวได้เห็นอะไรประจักษ์ชัดมากขึ้น ได้เห็นธรรมชาติจริง ๆ ได้เรียนรู้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่เอง เป็นสิ่งใกล้ตัวมาก และเริ่มเปลี่ยนได้ที่ตัวเอง แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อยากให้ทุกคนหันมาสนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

“โลกร้อนขึ้นจริง ๆ ลูกของพวกเราเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปี เกิดมาพร้อมโลกร้อนอยู่แล้ว อาจไม่รู้สึกว่าแปลก แต่ถ้าเราชี้ให้เห็นว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับเขา กับสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องเผชิญ เราทุกคนมาช่วยกัน คนละอันพันละน้อย รวม ๆ กันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น”


เหล่า Climate Change Heroes ช่วยกู้โลกจากวิกฤต Climate Change

ชมภาพบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ได้ที่ https://youtu.be/QnNfZYdVhQk และมาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขา Climate Change Hero ทั้ง 40 คน บอกต่อสิ่งดีๆ เพื่อบรรเทา Climate Change ในอนาคต กับคำมั่นสัญญา “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด…เด็ก ๆ ทำได้ คุณก็ทำได้ มาช่วยกันปกป้องโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน”

โครงการรักษ์ป่าน่านได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอันนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักด้านการเงินและการดำเนินงานโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ด้วยมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม