ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN Roundup EP06 “SOME อาเซียน ครั้งที่ 38” ขยายความร่วมมือพลังงาน 7 สาขา เร่งเชื่อมโยง ASEAN Power Grid

ASEAN Roundup EP06 “SOME อาเซียน ครั้งที่ 38” ขยายความร่วมมือพลังงาน 7 สาขา เร่งเชื่อมโยง ASEAN Power Grid

30 สิงหาคม 2020


ASEAN Roundup EP06 “SOME อาเซียน ครั้งที่ 38” ขยายความร่วมมือพลังงาน 7 สาขา เร่งเชื่อมโยง ASEAN Power Grid

เมื่อวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 38th Senior Officials Meeting on Energy and Associated Meetings : The 38th SOME) โดยประเทศไทยได้ส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ให้ประเทศเวียดนามประธานอาเซียนปี 2563 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนในปี 2563

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า อาเซียนได้เร่งความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) การขยายการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และความร่วมมืออื่นอีก 6 ด้าน

ประเทศไทยได้นำเสนอนโยบาย “พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ต่อที่ประชุมเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนและร่วมมือกันลงทุนด้านพลังงานในโครงสร้างพื้นฐาน (สายส่งและท่อก๊าซธรรมชาติ) รวมถึงธุรกิจพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยได้ยกตัวอย่างนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน (RE) และการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผสมน้ำมันดีเซลกับการนำเอทานอลมาผสมน้ำมันเบนซินที่ทำเป็นนโยบายหลักของประเทศ

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify