ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ข่าวเจาะ EP11 คนรุ่นใหม่อาเซียน ใช้ทักษะดิจิตอลเอาตัวรอด COVID-19 ส่วนไทยเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ข่าวเจาะ EP11 คนรุ่นใหม่อาเซียน ใช้ทักษะดิจิตอลเอาตัวรอด COVID-19 ส่วนไทยเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

31 กรกฎาคม 2020


ข่าวเจาะ EP11 คนรุ่นใหม่อาเซียน ใช้ทักษะดิจิตอลเอาตัวรอด COVID-19 ส่วนไทยเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ดร.สันติธาร เสถียรไทย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท SEA Group บริษัทแม่ของ Shopee, Garena และ AirPay

ที่ล่าสุด ได้ร่วมกับ World Economic Forum ออกรายงานการสำรวจประจำปี เรื่องผลกระทบ และการปรับตัวของเยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ในอาเซียน จาก COVID-19 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 68,000 คน ที่เป็นเยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

ในปี 2020 COVID-19 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครคาดคิด มาตรการ Social Distancing ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล ซึ่งกลายเป็นความท้าทายในการปรับตัวของคนรุ่นใหม่ในอาเซียน

โจทย์สำคัญที่เราต้องเร่งแก้ไขในตอนนี้คือ การเตรียมคนให้พร้อมกับทักษะ Digital การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้คนเข้าถึงเทคโนโลยี Digital ได้อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เอื้อมถึง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ

ที่ผ่านมา เราได้เห็นการปรับตัวที่สร้างสรรค์มากมาย การใช้ทักษะใหม่ การทำธุรกิจแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation แบบไม่คาดคิดนี้ จะเป็นตัวเร่งให้เกิด Digital Economy ในภูมิภาค ASEAN และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในอนาคต

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify