ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังโอนเงินเยียวยา 14 ล้านคนสัปดาห์นี้-ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกรแจ้งเลขบัญชีแบงก์อื่นผ่าน “เยียวยาเกษตรกร.com”

คลังโอนเงินเยียวยา 14 ล้านคนสัปดาห์นี้-ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกรแจ้งเลขบัญชีแบงก์อื่นผ่าน “เยียวยาเกษตรกร.com”

11 พฤษภาคม 2020


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

อัพเดท! เยียวยา 5,000 บาท คลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ครบ 14 ล้านคนภายในสัปดาห์นี้ ด้านธ.ก.ส. เปิดให้เกษตรกรแจ้งข้อมูล – เลขบัญชีเงินฝากแบงก์อื่น ผ่านเว็บไซด์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า จากข้อมูลการลงทะเบียนข้อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแล้ว 14 ล้านคน กระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว ส่วนกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. (ปิดทบทวนสิทธิ) มีจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน กระทรวงการคลังคาดว่า จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99% ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

“แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลจำนวนวน 4 แสนคน และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่พบตัว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตามที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง”นายลวรณ กล่าว

 • 26 ล้านคน!! แจกทุกคน?
 • ใกล้แล้ว! โฆษกคลังเผยยอดผู้มีสิทธิรับเยียวยา 5,000 บาทล่าสุด 12.8 ล้านคน
 • นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  ส่วนความคืบหน้าของมาตรการเยียวยาเกษตรกรรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ล้านคนนั้น ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับคนไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารอื่นได้ โดยนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

  ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น จากนั้นเข้าเว็บไซด์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้ว ทั้งนี้ เป็นเพียงการรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่น ๆ

  สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน หรือ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.35 ล้านราย เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และ ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  “โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว ยังสามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. และของธนาคาร อื่น ๆ ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย” นายอภิรมย์กล่าว