ThaiPublica > เกาะกระแส > กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชดำรัสต่อสู้โควิด-19 “เพื่อก้าวไปข้างหน้า กษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต้องจับมือกัน”

กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชดำรัสต่อสู้โควิด-19 “เพื่อก้าวไปข้างหน้า กษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต้องจับมือกัน”

11 เมษายน 2020


ที่มาภาพ: https://www.facebook.com/KingJigmeKhesar/

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่พสกนิกรชาวภูฏานท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธ์ ผ่านการไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กเพจ His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

พระราชดำรัสที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่า โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดใหญ่นี้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน จากการตระหนักว่าภูฏานเองก็ไม่มีข้อยกเว้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดทั่วโลกนี้ เราได้วางแผนและดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างทันการณ์และอย่างมีประสิทธิภาพ

ภูฏานได้ใช้วิธีการที่ระมัดระวัง ด้วยการระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสระบาดเข้าประเทศ เรากักกันชาวภูฏานทุกคนที่เดินทางกลับบ้านเป็นเวลา 3 สัปดาห์เพื่อปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่เชื้อในประเทศ เนื่องจากยังมีช่องโหว่ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการตรวจสอบ ของผู้คนตามแนวชายแดนที่ยาวและมีช่องทางธรรมชาติ เราจึงปิดชายแดนและเพิ่มความระมัดระวัง

แน่นอนว่ามาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตประชาชนของเรา ธุรกิจของร้านค้ารายเล็กได้ลดลง และภาคการท่องเที่ยวและบริการหยุดชะงัก เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา เช่นเดียวกับความไม่แน่นอนของอนาคตของคนที่ทำงานในภาคอื่นๆ เช่น ภาคก่อสร้าง เหมืองแร่ การขนส่ง และอื่นๆ

จากการไปเยี่ยมเยือนในหลายพื้นที่ของข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสนับสนุนที่ได้เห็นจากคนของเราแม้จะเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น ชาวนาในพื้นที่ชนบทได้มามอบพืชผลที่จากพื้นที่นาของเขาให้กับกองทัพและกองกำลังรักษาความสงบ เพื่อเป็นการแสดงถึงความซาบซึ้งในการดูแลอย่างไม่คำนึงถึงตนเองของพวกเขา

ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เสนอให้ใช้รถบรรทุก และเครื่องจักรฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้หลายธุรกิจประสบปัญหาหนี้สินและอาจจะเดือดร้อน ก็ยังบริจาคเงิน ขณะที่คนอื่นๆ ทั้งคนขับรถแท็กซี่ ได้เสนอให้ใช้รถและอาสาที่จะทำงานให้หากต้องการ ส่วนโรงแรมก็ได้เสนอให้ใช้สถานที่และการดูแลจากโรงแรมเพื่อเป็นสถานที่กักกัน

การตอบสนองของประชาชนของเราในห้วงเวลายากลำบากนี้ได้แสดงให้เห็นถึง

ข้อแรก ประชาชนของเราได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างดีและเข้าใจดีถึงผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการระบาดในประเทศ

ข้อสอง ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างมากเมื่อเห็นว่าคนของเราให้ความสำคัญกับคุณค่าของความสามัคคีและวิญญาณแห่งความซื่อสัตย์และความเป็นหนึ่งเดียว หากเรา ทั้งกษัตริย์ รัฐบาล และประชาชน ร่วมกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เราจะรอดพ้นจากความทุกข์ยากที่เราเผชิญ

“การที่ประชาชนของเราจากทุกภาคส่วนพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัว แม้ประสบกับความเดือดร้อน แสดงให้เห็นว่า ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอชื่นชมการสนับสนุนที่แน่วแน่ของประชาชนของเราตลอดห้วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้”

รัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรี ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอยกย่องรัฐมนตรีสาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่กระจายอยู่ในทั้ง 20 มณฑล สำหรับการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในช่วงเวลานี้

ข้าราชการของเราจากหลายกระทรวงและหลายหน่วยงาน รวมทั้งในทิมพู เมืองหลวง จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กำลังทำงานอย่างเข้มแข็งในการดูแลประเทศชาติในช่วงเวลาที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ข้าพเจ้าขอยกย่องทุกท่านอย่างมากสำหรับการทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนและแบกรับความรับผิดชอบอันเป็นแบบอย่างที่ดี ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมและสู้ต่อไป

ตราบเท่าที่ยังมีการระบาดของไวรัสไปทั่วโลก ประเทศของเราก็ยังมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดในประเทศ และการที่ป้องกันการระบาดในประเทศให้ได้ผล เราจะต้องไม่นิ่งนอนใจและจะต้องไม่ยอมให้การ์ดตก

ความประมาทของใครคนใดคนหนึ่งที่ลอบข้ามพรมแดนเพื่อการค้า หรือพบปะกับคนรู้จัก หรือเพื่อนำใครสักคนเข้ามายังภูฏาน ย่อมสร้างความเสี่ยงต่อการที่ไวรัสจะระบาดในชุมชนและในประเทศ และเป็นทำใหัความพยายามของเราทั้งประเทศสูญเปล่า

ดังนั้นเพื่อให้การต่อสู้กับไวรัสให้ได้ผลเต็มที่ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างไร้ขีดจำกัดของแต่ละคนและของทุกคน

การรักษาความมั่นคงของชาติมีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยไม่แน่นอนนี้ ยังไม่มียารักษาให้หาย เราไม่รู้ว่าอีกนานไหมกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บุคคลากรทางการแพทย์ กองทัพและกองกำลังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งภาครัฐ กำลังทำงานอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ก็จะเกิดความเหนื่อยล้า ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังเสริม เราได้จัดตั้งโครงการขึ้นมาอย่างเร่งด่วน เพื่อฝึกกองกำลังรักษาความปลอดภัยจำนวน 2,500 คนไปพร้อมๆกันทั้ง 7 ศูนย์ และในระยะต่อไปจะฝึกเพิ่มอีก 2,500 คน เราได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมากขึ้นหากจำเป็น

สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดอย่างหนึ่งคือภาระของเศรษฐกิจที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการติดเชื้อ ข้าพเจ้ากังวลอย่างมากว่าเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตของประชาชนของเรา นอกเหนือจากความกังวลด้านสุขภาพแล้ว ประชาชนของเรายังวิตกต่อการสูญเสียงานทำและสูญเสียรายได้ รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว

ภายใต้สถานการณ์ปกติ เราใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราได้ใช้อย่างรอบคอบที่สุด ควบคู่กับการคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ และไม่เหมือนกับที่เราเคยประสบมา เรากำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่อันตรายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งคุกคามต่อประชาชนของเรา

ดังนั้นการสร้างความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนจึงมีความสำคัญมากกว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรของเรา

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความแข็งแกร่งของประชาชนของเราอาจจะเริ่มลดลง

เพื่อก้าวไปข้างหน้า จึงจำเป็นที่ทั้งกษัตริย์ รัฐบาลและประชาชนจับมือกันและทำงานร่วม เพื่่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนและพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากอย่างกล้าหาญ

Posted by His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck on Friday, April 10, 2020

ในส่วนของรัฐ จะต้องให้การสนับสนุนประชาชนอย่างทันที เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติอันยิ่งใหญ่นี้

จากแนวคิดนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้รับมอบหมายให้ทำงานและสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศ(National Resilience Fund) กองทุนนี้จะมีมูลค่าร่วม 30 พันล้านงูลตรัม โดยจะใช้เงินไปในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคเพื่อเยียวยาผลกระทบและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลได้เตรียมแผนงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ไว้หลายด้านเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 12 ให้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงแผนที่เร่งรัดการลงทุนและการกระตุ้นการเติบโต และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของเราซึ่งรวมถึงแผนการที่จะลงทุนในภาระหน้าที่และกระตุ้นให้เกิดการเติบโตและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของเรา

สิ่งเป็นความกังวลหลักของประชาชนและภาคธุรกิจคือ ความยากลำบากที่ประสบอยู่ อาจจะทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด ธนาคารกลาง( Royal Monetary Authority :RMA) กำลังหารือร่วมกับสถาบันการเงินในการขยายระะยะเวลาการชำระหนี้ออกไปและพักการชำระดอกเบี้ย 3 เดือน ข้าพเจ้าชื่นชมที่ธนาคารกลางและสถาบันการเงินที่ตระหนักถึงผลกระโยชน์ของประเทศและของประชาชน และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

สำหรับประชาชนของเราที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งร้านอาหารขนาดเล็ก สถานบันเทิง คนขับรถบรรทุก คนขับรถแท็กซี่ และอื่นที่ทุกข์ยากจากการตกงานและไม่มีรายได้ และไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้ การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่กลุ่มคนเปราะบางก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้จึงมีความสำคัญ

ดังนั้นกองทุน Druk Gyalpo’s Relief Kidu ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถผ่านพ้นช่วงแห่งความลำบากนี้

ประเทศของเราเป็นดินแดนพิเศษที่พระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 (Guru Rinpoche) และ ลามะ ซับดุง นาวัง นำเกล(Zhabdrung Ngawang Namgyel ผู้ซึ่งรวมภูฏานให้เป็นรัฐศาสนาหนึ่งเดียวกัน) คอยปกป้องดูแล และประกอบกับกษัตริย์พระองค์ที่ 4 ของภูฏานทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงงานอย่างหนัก ประเทศของเราซึ่งประสบความยากลำบากมาหลายครั้งจึงผ่านพ้นมากด้วยดีมาตลอด

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยอำนาจพระศรีรัตนตรัย เทวดาผู้ปกปักรักษา พิธีทางศาสนาที่องค์พระสังฆราช(Je Kenpo)และวัดหลายแห่งร่วมกัน รวมทั้งความมีศรัทธาร่วมกันอย่างตั้งมั่น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกษัตริย์ ประเทศและประชาชน ทำให้เรามีความกล้าที่จะเผชิญและก้าวข้ามความยากลำบาก ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันยืนหยัดเพื่อรับใช้ชาติของเรา