ThaiPublica > เกาะกระแส > พรรคคอมมิสนิสต์จีนจับมือพรรคการเมืองทั่วโลก ทำจม.เปิดผนึกเรียกร้องความร่วมมือระหว่างประเทศใกล้ชิดเพื่อชนะโควิด-19

พรรคคอมมิสนิสต์จีนจับมือพรรคการเมืองทั่วโลก ทำจม.เปิดผนึกเรียกร้องความร่วมมือระหว่างประเทศใกล้ชิดเพื่อชนะโควิด-19

3 เมษายน 2020


การเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนปี 2011 ที่มาภาพ: https://www.theatlantic.com/photo/2011/07/90th-anniversary-of-chinas-communist-party/100099/

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (Communist Party of China) และพรรคการเมืองกว่า 230 พรรคจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเอาชนะโควิด-19

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การออกแถลงการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเรียกร้องครั้งแรกของพรรคการเมืองหลักๆ ของโลกเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19

จดหมายเปิดผนึกจากพรรคการเมืองทั่วโลกเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ขณะนี้ โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก นับเป็นความที่เร่งด่วนและจริงจังที่สุดต่อทั้งสุขภาพของมนุษยชาติและสันติภาพของโลก รวมถึงการพัฒนา

การเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรา พรรคการเมืองหลักจากหลากหลายประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ และปกป้องสันติภาพของโลกและความมั่นคง จึงได้ร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

หนึ่ง เราขอยกย่องประชาชนทุกคนอย่างสูงสุด โดยเฉพาะบุคคลากรด้านสุขภาพ ผู้ซึ่งทุ่มเทอุทิศตนในการช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพของประชาชน เราขอแสดงความเสียใจจากใจจริงต่อผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและผู้ที่ชีวิตตกอยู่ภายใต้การคุกคามของโควิด-19 ตลอดจนครอบครัวที่สูญเสียจากการมีผู้เสียชีวิต และเราขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากการระบาด

สอง เราตระหนักดีว่า การระบาดของโควิด-19ไม่ได้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นต่อชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนอีกจำนวนมาก และจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศคำนึงถึงชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนก่อนสิ่งอื่นใดและใช้มาตรการเด็ดขาดและมีพลังเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19

สาม เราสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ จัดทำแผนฉุกเฉินและแผนยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะของประเทศและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ต้องมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่รวดเร็วและดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สี่ เราขอเรียกร้องให้ประชาชนของทุกประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เราสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งขององค์กรภาคประชาสังคมและอาสาสมัคร เพื่อใช้พลังของทุกภาคส่วนของสังคมในการต่อสู้กับโควิด-19

ห้า เราสนับสนุนให้ทุกประเทศ ในขณะที่พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ใช้วิธีการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้มาตรการแบบมีเป้าหมายในการปกป้องกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเคารพในความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนและความก้าวหน้าทางสังคม เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งการประสานงานระหว่างประเทศด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงินโลก รวมถึงอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และเพื่อลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อป้องกันการถดถอยของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังสนับสนุนทประเทศต่างๆ ให้รักษาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไว้ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนของอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการต่อสู้กับโควิด-19

หก เราตระหนักดีว่าไวรัสไม่มีพรมแดนและไม่มีประเทศใดสามารถตอบสนองต่อความท้าทายได้เพียงลำพังเมื่อเผชิญกับการระบาด ประเทศต่างๆ จะต้องเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาคมที่มีต่ออนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเชิงรุกขณะที่สถานการณ์ยากลำบากมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด การประสานนโยบาย การดำเนินการร่วมกัน และการระดมทรัพยากรและสรรพกำลังทั่วโลก จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะไวรัสนี้ซึ่งเป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติ

เจ็ด เรารับทราบถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ซึ่งได้ซื้อเวลาและมอบประสบการณ์ให้แก่ประชาคมโลก เราขอยกย่องประเทศต่างๆ รวมทั้งจีนที่มีทัศนคติที่เปิดกว้าง โปร่งใสและมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม แบ่งปันประสบการณ์ในการตอบสนองและการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอื่นๆ อย่างเต็มความสามารถแก่ประเทศอื่นที่ประสบกับการระบาด สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญกับโลกในการต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งเป็นการเพิ่มความหวังและความมั่นใจให้กับประเทศต่างๆ ว่าพวกเขาสามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้

แปด เรายินดีรับแถลงการณ์ประชุมสุดยอดผู้นำ G20 วาระพิเศษในการต่อสู้กับโควิด-19 และสนับสนุนประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการวิจัยร่วมกันและการพัฒนายาขึ้นมาโดยเฉพาะ วัคซีนและการทดสอบ เราเรียกร้องให้มีการจัดหาวัสดุ ความช่วยเหลือทางวิชาการเทคนิคและการสนับสนุนอื่นๆ แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอ ขอให้แสงสว่างแห่งความร่วมมือขับไล่ความมืดของโรคระบาดออกไป

เก้า เราเรียกร้องขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่างๆ เช่น มาตรการป้องกันและต้นตอของไวรัส เราคัดค้านการนำประเด็นสาธารณสุขไปเป็นประเด็นทางการเมืองและการประณามประเทศอื่นๆ โดยใช้โควิด-19 เป็นข้ออ้าง เรายืนหยัดต่อต้านการแสดงความคิดเห็นและการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อประเทศ ต่อภูมิภาค หรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆ และเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติและนักเรียนที่พำนักในประเทศนั้น

สิบ เรามีความเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องส่งเสริมการกำกับดูแลทั่วโลก เพื่อบรรลุการเติบโตร่วมกันผ่านการหารือและการทำงานร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนบทบาทผู้นำขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ในการกำกับดูแลสาธารณสุขของโลก เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือภายในกรอบของ G20 และกลไกระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันด้านสาธารณสุข

ในฐานะพรรคการเมืองหลักจากหลายประเทศทั่วโลก เราดำเนินการเพื่อรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดภายใต้สถานการณ์ที่ผิดปกติและให้แน่ใจว่ามีการทำหน้าที่ที่ดีขึ้นของบทบาทการแนะนำทางการเมือง เพื่อจุดประสงค์ในการเสริมพลังงานทางการเมืองเข้าสู่การต่อสู้กับโควิด-19 ของโลก

เรามีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าความยากลำบากในปัจจุบันของเราเป็นเพียงภาวะชั่วคราวเช่นเดียวกับที่พระอาทิตย์จะส่องสว่างหลังจากพายุผ่านพ้นไป หากประชาคมนานาชาติใช้ความพยายามร่วมกันด้วยความมั่นใจและแก้ไขและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และตั้งเป้าหมายแน่นอน ก็จะมีชัยชนะในที่สุดในสงครามโควิด-19 ระดับโลก เราเชื่อว่าหลังจากการระบาดใหญ่แล้วประชาคมที่มีอนาคตมนุษยชาติร่วมกันจะแข็งแกร่งขึ้น และมนุษยชาติจะพบกับวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเดิม