ThaiPublica > เกาะกระแส > บอร์ดสลากฯมีมติ เลื่อนออกหวยเป็นวันที่ 2 พ.ค.63 – หยุดขาย 2 งวด

บอร์ดสลากฯมีมติ เลื่อนออกหวยเป็นวันที่ 2 พ.ค.63 – หยุดขาย 2 งวด

25 มีนาคม 2020


นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

มติบอร์ดสลากฯ เลื่อนออกหวยเป็นวันที่ 2 พ.ค.63 – หยุดขาย 2 งวด สั่ง ศึกษาเครื่องจำหน่ายสลากออนไลน์ รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ว่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น 2 พฤษภาคม 2563 ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 สำนักงานสลาก ฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด

อย่างใดก็ตามเพื่อความต่อเนื่องของการออกสลาก ซึ่งเป็นการสร้างความหวังและโอกาสของประชาชนไม่ให้หยุดลง ด้วยข้อจำกัดของสลากใบที่เราทำธุรกิจนี้มายาวนาน อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่อง เพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากฯ เองด้วย

คณะกรรมการสลากฯ จึงได้มอบให้สำนักงานสลากฯไปดูว่า เพื่อให้กิจการของสำนักงานฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด โดยให้สำนักงาน ฯ ไปศึกษา เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่า 1-2 เดือนอย่างที่เราคาดการณ์ ก็อาจจะทำให้สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้

  • พิษโควิด-19 ชงบอร์ดสลากฯ พุธนี้ ชี้ขาดเลื่อนออกรางวัลงวด 1 เม.ย. 63 หรือไม่?