ThaiPublica > เกาะกระแส > ทร.เคาะ”กลุ่มบีบีเอส”ชนะ ประมูลอู่ตะเภา นัดทำสัญญา มี.ค.นี้

ทร.เคาะ”กลุ่มบีบีเอส”ชนะ ประมูลอู่ตะเภา นัดทำสัญญา มี.ค.นี้

30 มกราคม 2020


ทร.ประกาศผลประมูลอู่ตะเภา “กลุ่มบีบีเอส” ชนะ เสนอผลตอบแทนให้รัฐสูงสุดกว่า 3.05 แสนล้าน นัดทำสัญญาภายในมี.ค.นี้

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายแล้ว พบว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐดีที่สุด โดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายทราบ และเชิญกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส จัดทำรายละเอียดร่างสัญญา และรายละเอียดด้านเทคนิค ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

พลเรือเอก ลือชา กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 (ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ) และกล่องที่ 9 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร และคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ได้กำหนดการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้จัดเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายยื่นซองฯ โดยเอกสารทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ถูกนำไปจัดเก็บไว้ในห้อง Navy Club ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และมีสารวัตรทหารเรือประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นข้อเสนอที่มีการยื่นใหม่แต่อย่างใด

“คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอยืนยันในความมุ่งมั่นและสุจริต ที่จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ โดยยึดในผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาสามารถช่วยขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศ อันนำไปสู่การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว” พลเรือเอก ลือชา กล่าว

  • ศาลปกครองสูงสุด สั่งคืนสิทธิ “ซีพี” ประมูลสนามบินอู่ตะเภา
  • เปิดซองราคาอู่ตะเภา “BTS” เสนอสูงกว่า “ซีพี-กลุ่มกิจการร่วมค้า Grand Consortium” 2 แสนล้าน
  • ประมูลสนามบินอู่ตะเภา “เสนอราคาสูงสุด ยังไม่ใช่ผู้ชนะ” รอPwC-กองทัพเรือชี้ขาดที่ “ไฟแนนเชียลโมเดล”
  • อนึ่ง การเปิดซองข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯได้เชิญตัวแทนของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส , กลุ่มกิจการร่วมค้า Grand Consortium และ กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่มซีพี) เข้าร่วมเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ปรากฎว่ากลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ยื่นซองเสนอราคาโดยให้ผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดรวม 305,555 ล้านบาท อันดับที่ 2 กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด เสนอผลตอนแทนให้แก่รัฐรวม 102,217 ล้านบาท และอันดับที่ 3 กลุ่มกิจการร่วมค้า Grand Consortium เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐ 100,903 ล้านบาท