ThaiPublica > เกาะกระแส > สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำรายได้ส่งคลังสูงสุด 10 อันดับแรกปีงบฯ 63

สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำรายได้ส่งคลังสูงสุด 10 อันดับแรกปีงบฯ 63

7 มกราคม 2020


สคร.เผยไตรมาสแรกปีงบฯ 63 รัฐวิสากิจส่งรายได้เข้าคลังกว่า 7 หมื่นล้าน กฟผ.มาอันดับหนึ่งกว่า18,000 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนธันวาคม 2562 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136 ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 96 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้