ThaiPublica > เกาะกระแส > บล.ไทยพาณิชย์มองบวกตลาดหุ้นไทยปี’63 แนะเชิงกลยุทธ์เพิ่มน้ำหนักลงทุนในกลุ่มหุ้นวัฏจักร

บล.ไทยพาณิชย์มองบวกตลาดหุ้นไทยปี’63 แนะเชิงกลยุทธ์เพิ่มน้ำหนักลงทุนในกลุ่มหุ้นวัฏจักร

9 มกราคม 2020


นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)

บล.ไทยพาณิชย์มีมุมมองเชิงบวกในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เนื่องจากความกังวลระยะสั้นผ่อนคลายลงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการปรับลดประมาณการกำไรจบลงแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นโยบายการเงินแบบตึงตัว และการผิดนัดชำระหุ้นกู้ในประเทศจีนในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทย ส่วนจุดลงตัว หรือ sweet spot ในปี 2563 มีเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การอัดฉีดสภาพคล่อง และ เหตุการณ์ความเสี่ยงทั่วโลกที่ลดลง

แม้ยังคงมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทย แต่อาจจะมี upside เกิดขึ้นจากการสะสมสินค้าคงคลังเพิ่ม ดังนั้นจึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเล็กน้อย โดย GDP จะขยายตัว 2.8% ในปี 2563 เติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับกลยุทธ์การลงทุนใน 1Q63 แนะนำให้ลงทุนเพิ่มในหุ้นวัฏจักรที่กำไรมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และ valuation น่าสนใจ top picks ประกอบด้วย กลุ่มปิโตรเคมี (IVL), โรงกลั่น (TOP), ธนาคาร (TCAP, BBL) และการแพทย์ (BCH) คาดจะปรับตัว outperform ใน 1Q63

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยกระตุ้นจากความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่อนคลายลง นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกลับมาเก็บสะสมสินค้าคงคลัง จุดลงตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่น่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ (new normal) ในขณะที่ความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามยุคสมัย สังคมผู้สูงอายุ และหนี้ครัวเรือน ยังไม่หมดไป เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยต่ำและการเติบโตต่ำ ส่วนภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินสำหรับเศรษฐกิจประเทศหลักๆ ธนาคารกลางทั่วโลกลดอัตราดอกเบี้ยลง และเพิ่มปริมาณเงินในระบบ ในขณะที่ธนาคารกลางประเทศหลักๆ กลับมาเริ่มโครงการซื้อพันธบัตรอีกครั้ง ในสหรัฐฯ การลดอัตราดอกเบี้ยและการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยให้ต้นทุนทางการเงินในการซื้อที่อยู่อาศัยปรับลดลง และกระตุ้นกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าจะมีความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนทั่วโลกในระยะสั้น แต่ยังคงมุมมองเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.8% แต่อาจจะมี upside จากระดับสินค้าคงคลังที่ลดลงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในแนวโน้มเติบโตต่ำ โดยหลังจากเติบโตสูงถึง 5.0% ใน 1Q61 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวลงนับแต่นั้นเป็นต้นมา ตัวเลขอัตราการขยายตัวของ GDP ล่าสุดใน 3Q62 ที่ 2.4% YoY และ 0.1% QoQ (ปรับฤดูกาล)

อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง 3 อย่างในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทย

  1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายสำหรับภูมิภาคและโลก ความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจจะเริ่มปรากฏให้เห็นหลังการเลือกตั้งขั้นต้นในเดือนมีนาคม หรือประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตในเดือนกรกฎาคม 2563

  2.ตลาดอาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย การผ่อนคลายนโยบายการเงินจึงอาจจะเปลี่ยนเป็นมาตรการกระตุ้นทางการคลัง

  3.ตลาดสินเชื่ออาจจะเปลี่ยนมามีสภาวะที่เอื้ออำนวยลดน้อยลงในปี 2563 สินเชื่อขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ (โดยเฉพาะในเอเชีย) และมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในจีน มองว่าความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งในตลาดสินเชื่อของเอเชีย

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศอ่อนแอลงและนักวิเคราะห์ในตลาดปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การลงทุนปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากท่าทีผ่อนคลาย (dovish) นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆ และความคาดหวังว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น ในตอนนี้หุ้นปลอดภัยกำลังเป็นที่ต้องการ โดยซื้อขาย valuation ที่สูงขึ้น ในขณะที่หุ้นวัฏจักรซื้อขายที่ valuation ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้นและความคืบหน้าที่ดีขึ้นในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับหุ้นวัฏจักรซึ่ง position ยังคงเบาบาง กลุ่มหุ้นวัฏจักร เช่น ปิโตรเคมี โรงกลั่น และอิเล็กทรอนิกส์ น่าจะปรับตัว outperform เชื่อว่ากลุ่มธนาคารจะได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อพิจารณาจาก valuation ที่น่าสนใจ การบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างเหมาะสม และการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูง เราคาดว่าจะมีการสับเปลี่ยนกลุ่มลงทุนมายังหุ้นวัฏจักรอย่างต่อเนื่องใน 1Q63-2Q63

แนะนำให้นักลงทุนคงสถานะการถือครองหุ้นปลอดภัยที่มีคุณภาพสูงสำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากเราอยู่ในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ (late cycle) ในขณะที่มองหาหุ้นวัฏจักรที่มีค่า beta สูงสำหรับพอร์ตซื้อขายระยะสั้น ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์การลงทุนใน 1Q63 จึงมุ่งเน้นไปที่

  1) หุ้น global play ที่มีประเด็นกำไรฟื้นตัวควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยสนับสนุน
  2) valuation น่าสนใจ และความเป็นไปได้สูงที่จะมีการ re-rate หลังจากถูกลงโทษมากเกินไปในปี 2562
  3) เซอร์ไพร้ส์เชิงบวกและการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้น พร้อมกับประเด็นการเติบโตเฉพาะตัวในปี 2563

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนใน 1Q63 แนะนำให้ลงทุนเพิ่มในหุ้นวัฏจักรที่กำไรมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และ valuation น่าสนใจ top picks กลุ่มปิโตรเคมี (IVL), โรงกลั่น (TOP), ธนาคาร (TCAP, BBL) และการแพทย์ (BCH)