ThaiPublica > เกาะกระแส > MRC เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงไทย ลาว กัมพูชา ลดถึงกลางม.ค จีนทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเขื่อนจิ่งหง

MRC เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงไทย ลาว กัมพูชา ลดถึงกลางม.ค จีนทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเขื่อนจิ่งหง

4 มกราคม 2020


ที่มาภาพ: http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mekong-water-levels-to-drop-due-to-dam-equipment-testing-in-china/

MRC เตือน ระดับน้ำแม่น้ำโขงไทย ลาว กัมพูชา ลดจนถึงกลางมกราคม จีนทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเขื่อนจิ่งหง

สำนักงานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงออกแถลงการณ์เตือนว่า กระแสน้ำที่ไหลในแม่น้ำโขงจะลดระดับลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2563

แถลงการณ์ระบุว่า กระแสน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนพลังงานไฟฟ้าจิ่งหงของจีนจะลดลงราว 50% อันเป็นผลจากการทดสอบอุปกรณ์ช่วงวันที่ 1-4 มกราคม 2563 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านไทย ลาว และกัมพูชา

กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนได้แจ้งมายังคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ว่า การทดสอบอุปกรณ์ของสถานีไฟฟ้า จะมีผลให้กระแสน้ำจากเขื่อนลดลงจาก 1,200-1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาที่ระดับ 800-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงวันที่ 1-3 มกราคม 2563 และปริมาณกระแสน้ำจะลดลงต่อเนื่องไปที่ระดับต่ำสุด 504-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 4 มกราคม 2563 ก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่ระดับเดิม

จากการสังเกตการณ์และประมาณการระดับน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง การทดสอบนี้จะทำให้ระดับน้ำที่สถานีเชียงแสนซึ่งห่างจากเขื่อนจิ่งหง 300 กิโลเมตร และเป็นจุดแรกของการตรวจวัดระดับน้ำจุดแรกของไทยนั้น ลดลง 0.50-1. เมตรในช่วงวันที่ 1-6 มกราคม 2563

ระดับน้ำจากนครเวียงจันทน์มาถึงปากซันในลาว รวมทั้งหนองคายของไทย จะลดลง 0.02-0.70 เมตรช่วงวันที่ 6-10 มกราคม 2563

กระแสน้ำกลางลำน้ำโขงจากนครพนม มุกดาหาร และโขงเจียมของไทยไปจนถึง ท่าแขก สะหวันนะเขต และปากเซของลาว ระดับน้ำจะลดลง 0.02-0.50 เมตรช่วงวันที่ 12-14 มกราคม 2563

ในกัมพูชา ระดับน้ำสองในแม่น้ำโขงที่สตึงแตรง กระแจะ กัมปงจาม พนมเปญ จนถึงเมืองเนียะเลืองจะลดลง 0.02-0.25 เมตรช่วงวันที่ 15-18 มกราคม 2563

ดร. สุเธีย เขม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์น้ำท่วมประจำสำนักเลขาธิการระบุว่า การเดินเรือในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงจิ่งหง อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงดังกล่าว รวมทั้งจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน เช่น การเก็บสาหร่ายแม่น้ำ ประกอบกับการทดสอบเป็นช่วงที่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงประสบกับปัญหาภัยแล้งรุนแรง

การสังเกตการณ์กระแสน้ำล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมาธิการ ภัยแล้งในปี 2562 ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมาที่ระดับต่ำสุดในรอบ 60 ปี หรือช่วงชีวิตของคน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำประสบกับกระแสน้ำที่ลดต่ำลงมากกว่าปกตินับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมาธิการและจีนได้ตกลงที่จะร่วมกันทำวิจัยภัยแล้งและสภาวะกระแสน้ำที่ลดลงในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ล้านช้าง

งานวิจัยมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมและเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ที่จะหาสาเหตุและผลกระทบของภัยแล้งและภาวะกระแสน้ำที่ลดต่ำลงในปี 2562

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเริ่มจัดตั้งครั้งแรกในนาม “คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง” เมื่อปี พ.ศ. 2500 และเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น “คณะกรรมการชั่วคราว” ในปี พ.ศ. 2521 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ต่อมาพ.ศ. 2538 ทั้งสี่ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำโขงตอนล่างร่วมกัน ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือ การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง แบบยั่งยืน อันเป็นการก่อตั้ง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission – MRC)

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงมีภารกิจเพื่อส่งเสริม และประสานงานการด้านการจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรอันเกี่ยวเนื่องอื่นๆ แบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยการส่งเสริมแผนงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ และให้คำแนะนำด้านนโยบาย