ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิตควงเอไอเอส มอบกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส คุ้มครองฟรี 16 – 30 ธ.ค. นี้

เมืองไทยประกันชีวิตควงเอไอเอส มอบกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส คุ้มครองฟรี 16 – 30 ธ.ค. นี้

16 ธันวาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสาระ ล่ำซำ(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จับมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษแทนความห่วงใยและพร้อมดูแล ด้วย กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) ซึ่งเป็นไมโครอินชัวรันส์ ให้แก่ลูกค้าของเอไอเอสฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และไม่ต้องสมัครบริการใดๆ ก่อน

โดยลูกค้าเอไอเอสสามารถรับสิทธ์ได้ง่ายๆ เพียงกด *638# โทรออก แล้วลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไป ลูกค้าสามารถเริ่มกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2562

การมอบ กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว

สำหรับข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 บาท หรือการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 150 บาท ต่อวัน

โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

ทั้งนี้มีเงื่อนไข 1)ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น 2) สงวนสิทธิ์การรับความคุ้มครอง 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ 3)เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันถัดจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน สิ้นสุดเวลา 16.30 น. และไม่สามารถต่ออายุได้ และ 4)เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์