ThaiPublica > เกาะกระแส > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์: “ผ่าน พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ 374 ต่อ 70 เสียง” และ “3นักเศรษฐศาสตร์เอ็มไอที-ฮาร์วาร์ด คว้ารางวัลโนเบลจากงานวิจัยลดความยากจน”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์: “ผ่าน พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ 374 ต่อ 70 เสียง” และ “3นักเศรษฐศาสตร์เอ็มไอที-ฮาร์วาร์ด คว้ารางวัลโนเบลจากงานวิจัยลดความยากจน”

19 ตุลาคม 2019


ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 12-18 ต.ค. 2562

 • ผ่าน พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ 374 ต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
 • ย้ายมือสางปมอุ้มฆ่า “บิลลี่” ดีเอสไอยัน ไม่กระทบคดี
 • ศาลฎีกาสั่ง จตุพร-ณัฐวุฒิ-หมอเหวง ชดใช้กว่า 21 ล้าน คดีเผาตึกอนุสาวรีย์ชัย
 • เฟซบุ๊กเปิดใช้โปรแกรมตรวจสอบข่าวปลอมในไทย
 • สามนักเศรษฐศาสตร์เอ็มไอที-ฮาร์วาร์ด คว้ารางวัลโนเบลจากงานวิจัยลดความยากจน หลังลงพื้นที่ทำโครงการจริง
 •  

  ผ่าน พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ 374 ต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

  วันที่ 17 ต.ค. 2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติอนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 374 ไม่เห็นด้วย 70 งดออกเสียง 2 จากองค์ประชุม 446 เสียง ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คือการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งหากอนุมัติ พ.ร.ก.ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เป็นพระชาบัญญัติ (พ.ร.บ.) โดยสมบูรณ์

  อนึ่ง 70 เสียงที่ไม่เห็นด้วยนั้น เป็น ส.ส.จากพรรอนาคตใหม่ (อนค.) ทั้งสิ้น

  ในการพิจารณาครั้งนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการ อนค. กล่าวในการพิจารณาว่า สิ่งที่อภิปรายและกำลังจะลงมติคือความสัมพันธ์ระหว่างสภากับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามระบบรัฐสภา ซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการออกกฎหมาย และการตรวจสอบถ่วงดุล ครม.ในฐานะองค์กรถวายคำแนะนำ

  “นี่เป็นการตรวจสอบ พล.อ. ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ ซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” นายปิยบุตรระบุ

  นายปิยบุตรชี้ว่า การตรา พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ มีประเด็นในทางรัฐธรรมนูญที่ต้องอภิปราย เนื่องจากเป็นการให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายก่อนแล้วสภาค่อยรับรองทีหลัง และมีการกำหนดไว้ว่าจะกระทำได้เมื่อ ครม.เห็นว่า “เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้” ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาว่า การตรา พ.ร.ก.นี้นั้น “เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้” จริงหรือไม่ พร้อมทั้งยกความหมายของคำว่า “ฉุกเฉิน” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาประกอบโดยระบุว่าหมายถึง ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน คือต้องทำทันที ถ้าทำไม่ทัน จะเกิดผลร้ายตามมา

  เพื่อยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.ฉบับนี้ นายปิยบุตรยังยกกฎหมายหลายข้อมาเพื่อยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมมีหน้าที่พิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว และที่ผ่านมา หลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถวายความปลอดภัยและเกี่ยวข้องกับสถาบัน ก็เคยมีการตรากฎหมายในรูปแบบ พ.ร.บ. มาแล้ว

  “หากเราปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป เท่ากับเรากำลังสนับสนุนการใช้อำนาจของ พล.อ. ประยุทธ์ ว่าใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้… นี่จะสร้างบรรทัดฐานแบบผิดๆ ว่านายกฯ อยากได้กฎหมายอะไร ไม่อยากมาชี้แจงสภา ก็จะออกเป็น พ.ร.ก. นานวันเข้าการออก พ.ร.ก.ก็จะกลายเป็นมาตรา 44 จำแลง” นายปิยบุตรกล่าว

  นอกจากนี้ นายปิยบุตรยังอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่ได้ยืนยันว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ทรงเป็นกลางทางการเมือง และใช้คำว่า “ทรงปกเกล้าฯ แต่ไม่ปกครอง”

  “พรรคอนาคตใหม่และตัวผมเองยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การอภิปรายของผมในวันนี้ เป็นไปเพื่อยืนยันอำนาจของสภาตามรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหาร รักษาระบบรัฐสภา และที่สำคัญที่สุด นี่คือการปกป้องรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ร.ก.ฉบับนี้ตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ไม่เป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินรีบด่วน และส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผมในฐานะ ส.ส. เป็นผู้แทนของราษฎร มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ผมไม่สามารถลงมติอนุมัติ พ.ร.ก.ฉบับนี้ได้ครับ” นายปิยบุตรกล่าวทิ้งท้าย

  เรียบเรียงจาก: บีบีซีไทย

  สามารถอ่านรายละเอียดของ พ.ร.ก.ฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

  อนึ่ง พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวได้ให้เหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องตรา พ.ร.ก.ฉบับนี้ไว้ว่า

  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นส่วนราชการในพระองค์ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลและปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลอื่นตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษำความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ และการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยสูงสุด สมควรโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และกรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ และการรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งให้การปฏิบัติภารกิจทั้งปวงตามพระราชอัธยาศัยและตามพระราชประเพณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

  ย้ายมือสางปมอุ้มฆ่า “บิลลี่” ดีเอสไอยัน ไม่กระทบคดี

  พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
  อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่า พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการโยกย้าย พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ว่า คำสั่งย้ายดังกล่าวเป็นการโยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น จากรองอธิบดีเทียบเท่า ราชการระดับ 9 ไปเป็นผู้บริหารระดับสูง (ซี10)

  ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการย้าย พ.ต.ท. กรวัชร์ จะส่งผลกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย พ.ต.อ. ไพสิฐ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะสามารถแต่งตั้ง พ.ต.ท. กรวัชร์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางคดีพิเศษเพื่อให้คำแนะทางคดีกับชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนได้

  นอกจากนี้ เว็บไซต์ข่าวสดยังได้รายงานถึงแหล่งข่าวจากดีเอสไอ ที่ได้ปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีฆาตกรรมนายบิลลี่ว่า ในการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมานั้น อธิบดีดีเอสไอได้เร่งรัดให้ชุดสอบสวนทุกชุดเร่งสรุปผลการสอบสวน และตัดสินใจถึงการดำเนินการกับกลุ่มผู้ต้องสงสัย ว่าจะขออนุมัติหมายจับ-หมายค้นจากศาลอาญา หรือจะพิจารณาออกหมายเรียกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องสงสัย โดยขีดเส้นให้ได้ข้อยุติในการประชุมคณะพนักงานสอบสวน นัดต่อไปในวันที่ 25 ต.ค. 2562 นี้ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สอดรับกับกำหนดส่งผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนกระดูก 8 ชิ้นของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

  ศาลฎีกาสั่ง จตุพร-ณัฐวุฒิ-หมอเหวง ชดใช้กว่า 21 ล้าน คดีเผาตึกอนุสาวรีย์ชัย

  วันที่ 16 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ประชาไทรายงานว่า ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำ 1762/2554 ที่ ประสงค์ กังวาฬวัฒนา เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน), อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี, สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, กระทรวงมหาดไทย, ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) มหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม และอดีต รมว.กลาโหม ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์, จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.), ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ นปช. และ นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช. เป็นจำเลยที่ 1-10 สืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐทำการสลายการชุมนุม นปช.ที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 ซึ่งต่อมาเกิดเหตุการณ์เผาอาคารในหลายจุดทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสำนวนนี้เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีเผาอาคารพาณิชย์ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน และอาคารดอกหญ้า

  คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมด ส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 8-10 (แกนนำ นปช.) ร่วมกันชำระเงินจำนวน 30,509,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พ.ค. 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 8-10 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 638,710 บาท ให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 8-10 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 50,000 บาท วันนี้มีเพียงผู้รับมอบฉันทะจากโจทก์และทนายความจำเลยที่ 8-10 เดินทางมาฟังคำพิพากษา

  โดยศาลฎีกาได้พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 8-10 ร่วมกันชำระค่าอาคารพาณิชย์ที่พิพากษาพร้อมทรัพย์สินที่โจทก์เสียหาย จำนวน 21,356,650 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พ.ค. 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับค่าขาดผลประโยชน์ 1,200,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 18 พ.ค. 2554) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระค่าอาคารพาณิชย์ที่พิพากษาพร้อมทรัพย์สินที่โจทก์เสียหายเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ ให้เสียค่าเสียหายได้ไม่เกิน 24 เดือน ให้จำเลยที่ 8-10 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนทรัพย์สินโจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความรวม 100,000 บาท

  เฟซบุ๊กเปิดใช้โปรแกรมตรวจสอบข่าวปลอมในไทย

  วันที่ 17 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า นางอันจาลี คาปูร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรข่าวประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฟซบุ๊ก กล่าวว่า เฟซบุ๊กประกาศเปิดตัวโปรแกรมการตรวจสอบข้อมูลเท็จโดยผู้ตรวจสอบภายนอกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรักษาความโปร่งใสบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและพัฒนาคุณภาพของข่าวสารที่ผู้คนอ่านบนโลกออนไลน์

  โดยเฟซบุ๊กร่วมมือกับสำนักข่าวเอเอฟพี ซึ่งได้รับการรับรองโดยเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับนานาชาติ (International Fact Checking Network หรือ IFCN) ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่สถาบันพอยน์เตอร์ โดยเฟซบุ๊กได้เปิดตัวโปรแกรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ตรวจสอบภายนอกในเดือนธันวาคม 2559 และมีพันธมิตรกว่า 50 รายทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 40 ภาษา มีเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน กระจายตัวทำงานอยู่ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

  สำหรับการตรวจสอบ จะตรวจสอบบนเพจหรือลิงก์ข่าว ที่เป็นทั้งเนื้อหาข่าว รูปภาพ และวิดีโอ ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบกับเพจส่วนบุคคล เมื่อมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องราวเท็จ เฟซบุ๊กจะให้คะแนนเรตติ้งน้อยลงและลดการมองเห็น หากยังมีการทำข่าวปลอมซ้ำๆ จะถูกห้ามไม่ให้ใช้ฟีเจอร์ในการสร้างรายได้และการโฆษณาด้วย

  ขณะที่ในมุมของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเอง หากจะแชร์ข่าวปลอม เฟซบุ๊กจะเด้งข้อความก่อนแชร์เพื่อให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมแสดงให้เห็นลิงก์ข่าวจริงควบคู่ไปด้วย

  ด้านนางแคท บาร์ตัน หัวหน้าหน่วยงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอเอฟพีประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทยครอบคลุมทุกหัวข้อข่าว ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมและข่าวการเมือง โดยเอเอฟพีประจำภูมิภาคเอเชียมีนักข่าวที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากออสเตรเลียไปจนถึงปากีสถาน ในระดับโลกหน่วยงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอเอฟพีประจำภูมิภาคเอเชียมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกว่า 20 ประเทศในปัจจุบันและภายในเร็วๆ นี้จะให้ข้อมูลด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 8 ภาษารวมถึงภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส บาฮาซาของอินโดนีเซีย และอาหรับ

  สามนักเศรษฐศาสตร์เอ็มไอที-ฮาร์วาร์ด คว้ารางวัลโนเบลจากงานวิจัยลดความยากจน หลังลงพื้นที่ทำโครงการจริง

  ที่มาภาพ: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/prize-announcement/

  เว็บไซต์ไทยพับลิก้ารายงานว่าhttp://bit.ly/2VS4k6T เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชบัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (Royal Swedish Academy of Sciences) โดยศาสตราจารย์โกรัน ฮันส์สัน เลขาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2019 ร่วมกันสามราย คือ อภิจิต บาเนอร์จี กับเอสเทอร์ ดูโฟล จากสถาบันเอ็มไอที สหรัฐฯ และไมเคิล เครเมอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จากงานวิจัยที่ช่วยบรรเทาความยากจนทั่วโลก

  รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีชื่อทางการว่า The Sveriges Riksbank Prize in Economic (Sciences in Memory of Alfred Nobel) ริเริ่มขึ้นในปี 1968 โดยธนาคารกลางสวีเดน (Sveriges Riksbank) เพื่อรำลึกถึงอัลเฟรด โนเบล

  ศาสตราจารย์โกรันกล่าวว่า รางวัลในปีนี้เกี่ยวข้องกับการบรรเทาความยากจน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินมอบรางวัลให้กับงานวิจัยเชิงทดลองที่ช่วยลดความยากจนทั่วโลกให้กับ ศาตราจารย์อภิจิต บาเนอร์จี กับศาสตราจารย์เอสเทอร์ ดูโฟล จากสถาบันเอ็มไอที และศาสตราจารย์ไมเคิล เครเมอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

  ศาสตราจารย์โกรันให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลทั้งสามรายว่า อภิจิต บาเนอร์จี เกิดที่มุมไบ ประเทศอินเดีย สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปี 1988 เป็นศาสตรจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology – MIT)

  สำหรับเอสเทอร์ ดูโฟล เกิดปี 1972 ที่กรุงปารีส สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ปี 1999 เป็นศาสตราจารย์ Abdul Latif Jameel Poverty Alleviation Center และเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่สถาบันเอ็มไอที

  ไมเคิล เครเมอร์ เกิดปี 1964 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปี 1992 เป็นศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาสังคมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

  เอกสารข่าวของราชบัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนระบุว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการขจัดความยากจนทั่วโลก ในสองทศวรรษที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสามได้ทำการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเปลี่ยนโฉมการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์

  เอกสารข่าวระบุว่า แม้จะมีการแก้ไขความยากจนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา แต่ประเด็นสำคัญของโลกก็ยังคงเป็นเรื่องการลดความยากจน ในทุกรูปแบบ ประชากรโลกอีกกว่า 700 ล้านคนยังยากจนข้นแค้น ทุกๆ ปีมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวนราว 5 ล้านคนเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ทั้งๆ ที่สามารถป้องกันหรือรักษาได้โดยวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง และเด็กจำนวนครึ่งหนึ่งของโลกต้องออกจากโรงเรียน โดยที่ขาดความรู้พื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งนับเลขไม่ได้

  งานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการได้มาซึ่งคำตอบของวิธีการที่ดีที่สุดในการขจัดความยากจนทั่วโลก คือ การแยกแยะประเด็นนี้ออกเป็นประเด็นย่อยๆ ไปถึงระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

  ตัวอย่างคือ การเข้าแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสามรายนี้ได้ร่วมกันแสดงให้เห็นว่าประเด็นย่อยหรือคำถามย่อยๆ ที่ตรงจุดจะได้รับคำตอบที่ดีที่สุดผ่านการทดลองที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบสำหรับประชากรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

  ในกลางทศวรรษ 1990 ศาสตรจารย์ไมเคิล เครเมอร์ และเพื่อนร่วมงาน ได้สาธิตให้เห็นว่าแนวทางนี้มีผลอย่างมาก ด้วยการทดลองในพื้นที่จริงเพื่อทดสอบว่า การแทรกแซงในหลายด้านนั้นสามารถปรับปรุงผลการเรียนในโรงเรียนในทางตะวันตกของเคนยาได้

  ศาสตรจารย์อภิจิต บาเนอร์จี และศาสตรจารย์เอสเทอร์ ดูโฟล ซึ่งมักทำงานร่วมกับศาสตรจารย์ไมเคิล เครเมอร์ ได้แสดงผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกันในประเด็นอื่นๆ และในประเทศอื่นๆ โดยแนวทางการวิจัยเชิงทดลองของทั้งคู่ได้มีบทบาทในการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์

  ผลที่ได้จากการศึกษาของผู้ที่ได้รับรางวัล และนักวิจัยอื่นที่ได้ใช้แนวทางเดียวกันนี้ ได้เพิ่มความสามารถของแนวปฏิบัติในการแก้ไขความยากจน และผลทางตรงที่ได้จากการวิจัยนี้ ส่งผลให้เด็กมากกว่า 5 ล้านคนในอินเดียได้รับประโยชน์จากแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

  ตัวอย่างอีกด้านหนึ่ง คือ การอุดหนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐในการป้องกันด้านสุขภาพที่นำมาใช้ในหลายประเทศ

  ทั้งสองตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นว่า งานวิจัยชิ้นใหม่นี้ได้ช่วยลดความยากจนลงแล้วอย่างชัดเจน และยังมีศักยภาพที่จะยกระดับคุณภาพประชากรทั่วโลกได้

  อภิจิต-เอสเทอร์ สามีภรรยาคู่ที่ 6 ที่ได้รางวัล

  ที่มาภาพ: twitter Massachusetts Institute of Technology-MIT

  ทั้งเอสเทอร์และอภิจิตเป็นศาสตราจารย์ที่สถาบันเอ็มไอที และเป็นสามีภรรยานักวิจัยคู่ที่ 6 ที่ได้รับรางวัลโนเบล โดยคู่แรก ได้แก่ มารี กูรี หรือที่รู้จักในชื่อมาดามคูรี และปิแอร์ กูรี ส่วนคู่ที่สอง ได้แก่บุตรสาวของมารี กูรี กับสามี

  ศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์เติบโตในโลกที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยศาสตราจารย์อภิจิตเกิดที่อินเดีย ส่วนศาสตราจารย์เอสเทอร์เกิดที่ปารีส

  ย้อนกลับไปในวัย 6 ขวบ ศาสตราจารย์เอสเทอร์ได้อ่านหนังสือการ์ตูนชีวประวัติแม่ชีเทเรซา ซึ่งบรรยายเมืองโกลกาตา หรือชื่อเดิมกัลกัตตา ว่า เป็นเมืองที่แออัด ประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยพื้นที่เฉลี่ยต่อประชากรต่อคนอยู่ที่ 10 ตารางฟุตเท่านั้น แต่เมื่อได้ไปเยือนอินเดียในวัย 24 ปีขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันเอ็มไอที กลับพบว่าเมืองเต็มไปด้วยต้นไม้ สองข้างทางว่างเปล่า และมีภาพที่ต่างจากการ์ตูนอย่างมาก

  สำหรับศาสตราจารย์อภิจิตในวัย 6 ปี รู้ดีว่าคนจนอาศัยอยู่แถบไหน นั่นคือ เพิงข้างหลังบ้านของเขา เด็กๆ แถวนั้นมักจะมีเวลาวิ่งเล่น และเล่นกีฬาชนะเขาในทุกประเภท

  ศาสตราจารย์เอสเทอร์ในวัย 46 ปีเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่เคยได้รับรางวัลทั้งหมดในรอบ 50 ปีนี้ และเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ได้รับรางวัลโนเบลต่อจาก เอลินอร์ ออสตรอมในปี 2009

  ศาสตราจารย์เอสเทอร์กล่าวในการแถลงข่าวที่จัดโดยราชบัณฑิตสภาสวีเดนว่า “ถ้าไม่ได้ใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจถึงชีวิตของคนจนและสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจในสิ่งที่เลือก ก็คงจะไม่ได้แนวทางการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม”

  นอกจากนี้ศาสตราจารย์เอสเทอร์ยังกล่าวว่า “การที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แสดงให้ผู้หญิงคนอื่นๆ เห็นแล้ว มีความเป็นได้ที่จะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคนให้ทำงานอย่างต่อเนื่องและจะทำให้ผู้ชายจำนวนมากเคารพผู้หญิง เพราะเป็นสิ่งผู้หญิงควรจะได้รับเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆ ทุกคน”

  ในปี 2013 ศาสตราจารย์เอสเทอร์ได้รับรางวัล Dan David Prize จากมูลนิธิแดน เดวิด ที่มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ

  นางนิรมาลา บาเนอร์จี ผู้เป็นแม่ศาสตราจารย์อภิจิต ซึ่งยังคงอาศัยอยู่ในเมืองโกลกาตา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์อินเดียว่า “ศาสตราจารย์อภิจิตได้พยายามทำงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่บนทฤษฏีมาตลอด แต่นำทฤษฎีไปใช้เพื่อให้เข้าใจโลกมากขึ้น”

  ศาสตราจารย์อภิจิตเดินทางกลับอินเดียบ่อยครั้งเพื่อทำงานให้กับ Poverty Action Lab ศูนย์วิจัยนานาชาติที่ได้ร่วมก่อตั้งกับศาสตราจารย์เอสเทอร์ปี 2003

  ในปีนี้ศาสตราจารย์อภิจิตยังได้ช่วยพรรคฝ่ายค้านอินเดียในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในแนวทางการแจกเงินช่วยเหลือคนจน และยังวิจารณ์นายนเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีที่แอบอ้างใช้การอำนาจทางการเมืองเพื่อแทรกแซงในข้อมูลสถิติและในโครงการเพื่อดูดเงินจากระบบเศรษฐกิจ

  ทั้งคู่ได้เขียนไว้หนังสือ Poor Economics ปี 2011 เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกของคนเมื่อยากจนหรือไม่มีเงิน ซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติของความยากจนอย่างแท้จริง การตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนจน และรัฐจะดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขความยากจนได้อย่างไร

  ทั้งคู่ระบุว่า ไม่น่าแปลกใจที่จุดยืนด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนยากจนมักมีสูตรเดียวกันคือ ให้ของฟรีกับคนจน หรือให้เงินกับคนยากจนที่สุด หรือแก้ไขความขัดแย้งก่อน แต่ปัญหาก็คือ คนจนมักถูกยกย่องหรือได้รับความสงสารเวทนา ไม่มีการมองกันว่าคนจนมีความรู้ ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่สนใจในการคงอยู่ทางเศรษฐกิจของคนจน

  ความเข้าใจผิดเหล่านี้มีผลต่อการขจัดความยากจนทั่วโลกอย่างมาก นโยบายในด้านการป้องกันความยากจนเต็มไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง หวังกันว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น แต่ก็เห็นกันแล้วว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริง

  สิ่งสำคัญคือ ใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน และรวมทั้งฐานะการเงินด้วย

  ทั้งคู่จึงตัดสินใจทำงานวิจัยเกี่ยวกับคนจนทั่วโลก รวมทั้งศึกษาว่าตลาดกับภาคสถาบันมีผลอย่างไร ในปี 2003 ทั้งคู่ได้ก่อตั้ง Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-Pal) ที่สถาบันเอ็มไอทีเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความยากจน ซึ่งทั้งศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์ได้ทำงานร่วมกันนานหลายปีกว่าจะแต่งงานกันในปี 2015

  ศาสตราจารย์เอสเทอร์และศาสตราจารย์อภิจิตได้ทำงานนานหลายปีโดยใช้ผลการศึกษาจากพื้นที่จริงด้วยการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างในอินเดียและแอฟริกา พยายามหาคำตอบว่าคนจนมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ และเป็นที่ไหน รวมทั้งมีเหตุผลอะไร

  ศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์ได้เก็บข้อมูลว่า คนจนซื้อของอะไรบ้าง มีการดูแลสุขภาพลูกๆ อย่างไร ตั้งใจจะมีลูกกี่คน ทำไมให้ลูกไปโรงเรียนแต่ยังไม่เรียนรู้อะไรมาก และทำไมสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์จึงมีประโยชน์โดยไม่ต้องมีปาฏิหาริย์ ตลอดจนคนจนกินดีอยู่ดีหรือไม่ และมีกินเพียงพอไหม

  งานวิจัยบางชิ้นเกี่ยวกับการกินอาหารของคนจนตั้งสมมติฐานว่าคนจนจะกินอาหารมากที่สุดเท่าที่จะกินได้ โดยใช้ชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกับคนจน 18 ประเทศ ซึ่งพบว่า อาหารมีสัดส่วน 36-70% ของการบริโภคโดยรวมของกลุ่มคนยากจนข้นแค้นที่อาศัยอยู่ในชนบท แต่มีสัดส่วน 53-74% ของการบริโภคโดยรวมของกลุ่มคนยากจนข้นแค้นที่อาศัยอยู่ในเมือง และเมื่อต้องซื้ออาหารก็จะซื้ออาหารที่มีรสชาติที่ดีกว่าและมีแคลอรีสูงมากกว่าจะคำนึงถึงข้อมูลด้านสุขภาพ

  การได้รับสารอาหารที่เพียงพอยังเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดของประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งทั้งคู่มองว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนจนไม่น่าเบื่อ และเป็นสิ่งที่คนจนให้ความสำคัญ คือ โทรทัศน์ อาหารพิเศษ โดยมีตัวอย่างหนึ่งจากทางตอนเหนือของอินเดียในรัฐราชสถาน ซึ่งแทบไม่มีใครมีโทรทัศน์เลย ศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์พบว่า คนจนที่นั่นใช้เงินไปกับงานเทศกาลต่างๆ ถึง 14% ขณะที่ในนิการากัว ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านมีวิทยุถึง 56% และ 21% มีโทรทัศน์ และมีครัวเรือนน้อยรายที่ใช้เงินกับงานเทศกาล

  งานวิจัยของศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์เสนอแนะรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศด้วยว่า จำเป็นต้องคิดใหม่ในนโยบายด้านอาหาร การจัดหาอาหารให้ เช่น การแจกข้าวสาร ซึ่งโครงการอาหารมั่นคงส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีนี้ นักวิจัยบอกว่าไม่ได้ผลและช่วยได้เล็กน้อยในแง่ที่ช่วยให้คนจนกินดีขึ้น ทว่า ปัญหาหลักไม่ได้เกี่ยวกับแคลอรี แต่เป็นเรื่องของการได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

  การดำเนินการเพียงแจกเงินคนจนนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาความยากจนนัก แม้แต่ในช่วงที่ได้เงินหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น ดังที่เห็นตัวอย่างในอินเดีย เมื่อมีรายได้มากขึ้นคนจนไม่กินอาหาร ไม่กินของดีและไม่กินให้ดีขึ้น เพราะมีปัจจัยกดดันหลายตัว และต้องตัดสินใจระหว่างความต้องการด้านอาหาร

  นอกจากนี้ ทั้งคู่ได้ทำการทดลองด้านการศึกษาของคนจน เพื่อพยายามทำความเข้าใจผลการเรียนได้จากโรงเรียนของลูกหลานคนจนในประเทศกำลังพัฒนา โดยทำการทดลองในด้านปัจจัยที่ใส่เข้าไป เช่น แนวทางการสอนของครู เปลี่ยนหนังสือเรียน เปลี่ยนเวลาเรียน ซึ่งก็พบว่า ประเด็นสำคัญมากคือเด็กควรที่จะมีเวลาเพียงพอเพื่อให้ตามสิ่งที่เขาสนใจได้ทัน เป็นบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน

  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เอสเทอร์และศาสตราจารย์อภิจิตได้จัดโครงการแจกถั่วในอินเดียให้กับพ่อแม่ที่นำลูกไปฉีดวัคซีน รวมทั้งตั้งโครงการไมโครเครดิต เพื่อให้เงินกู้แก่คนจนเริ่มต้นทำธุรกิจในไฮเดอราบาด แต่ช่วยได้เล็กน้อย ขณะที่การทำโครงการลักษณะเดียวกันนี้ที่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา เอธิโอเปีย โมรอกโก เม็กซิโก มองโกเลีย ก็ได้ผลไม่ต่างกัน คือ ช่วยได้เล็กน้อย

  ศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์เชื่อว่า ไม่มีแนวทางเดียวที่แก้ไขความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน เพื่อช่วยยกระดับชีวิต การมีข้อมูลง่ายก็จะช่วยสร้างความแตกต่างอย่างมาก การดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานข้อมูลที่มี ข้อมูลที่รู้ หรือนวัตกรรมต่างๆ เช่น ไมโครเครดิต เงินโอนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

  ทั้งคู่ยังหวังว่าประเทศยากจนจะไม่ล้มเหลวเพียงเพราะยากจน หรือเพราะว่าไม่มีประวัติศาสตร์ที่โชคดี แต่สิ่งที่ต้องจัดการคือ ความละเลย การไม่ใส่ใจ อุดมการณ์ และความเฉื่อย

  ในปีนี้หนังสือเล่มที่สอง Good Economics for Hard Times ที่ร่วมกันเขียนจะออกเผยแพร่ในปลายปีนี้

  งานวิจัยที่ฉีกกฎเดิมๆ ลงพื้นที่จริงทดลองจริง

  ที่มาภาพ: https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/10/harvards-michael-kremer-recognized-with-nobel-in-economics/
  โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลและองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ มักเข้ามาแทรกแซงการช่วยเหลือคนจน และมักใช้วิธีการตั้งสถาบันขึ้นใหม่ โดยไม่รู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

  นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสามคนนี้ได้ทำงานวิจัยร่วมกัน ด้วยการลงพื้นที่ที่ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากการทดสอบการตอบสนองของคนจนต่อการศึกษา การดูแลสุขภาพและโครงการอื่นที่จะช่วยยกระดับชีวิตพ้นจากความยากจน พร้อมเจาะไปที่การเข้าไปจัดการของรัฐในหลายด้าน แต่ 3 ด้านหลักได้แก่ 1) การที่ครูไม่มาโรงเรียน 2) การแจกเงินให้กับคนจนที่จนมาก และ 3) ผลกระทบการเข้าถึงหนังสือเรียนของเด็ก

  นอกจากนี้ รูปแบบของงานวิจัยยังไปสู่การพัฒนาแนวทางใหม่ในการศึกษาเรื่องขจัดความยากจน เพราะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบควบคุม (Randomized Controlled Trials – RCTs) การจัดการของภาครัฐหรือการแทรกแซงไม่ได้ใช้เฉพาะบางพื้นที่แต่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุม ซึ่งทำให้นักวิจัยรายอื่นแยกผลกระทบได้ว่าอันไหนมาจากการแทรกแซงหรือการเข้าจัดการของรัฐ สามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยได้ อีกทั้งไม่ใช่งานวิจัยในห้องทดลอง แต่นำนวัตกรรมไปใช้กับการแก้ไขปัญหาจริงในพื้นที่จริง

  ทั้งสามคนได้ทำงานวิจัยในเคนยา อินเดีย เน้นไปในด้านการศึกษา ที่ตั้งคำถามว่าความช่วยเหลือด้านไหนที่โรงเรียนเขตต่างจังหวัดยังอ่อนแอและต้องการ ซึ่งคำตอบมีหลากหลาย เช่น หนังสือเรียน หรืออาหารกลางวัน

  เพื่อให้ได้คำตอบ ศาสตราจารย์ไมเคิลได้เดินทางลงพื้นที่ชนบททางตะวันตกของเคนยาในกลางทศวรรษ 1990 เพื่อทำการทดลองหลายชุดที่ออกแบบร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศ โดยในการศึกษาแบบหนึ่ง โรงเรียนจัดหาครูมาจำนวนมาก อีกโรงเรียนหนึ่งมีการจัดหาอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียน แต่ท้ายที่สุดศาสตราจารย์เครเมอร์และทีมงานพบว่าทั้งสองแนวไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในห้องเรียน

  การมอบหนังสือเรียน การจัดให้มีอาหารกลางวัน และการจัดครูมาสอนไม่ได้ช่วยให้เด็กเรียนได้มากขึ้น แต่การทำให้การบ้านโรงเรียนมีความสำคัญกับเด็กมากขึ้น รวมทั้งการทำงานการดูแลอย่างใกล้ชิดกับเด็กที่ยังขาด รวมทั้งการทำให้ครูมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยการทำสัญญาระยะสั้น เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในประเทศที่ครูมักไม่สนใจจะมาสอน

  ต่อมาศาสตราจารย์อภิจิตและศาสตราจารย์เอสเทอร์นำผลการศึกษาของศาสตราจารย์เครเมอร์ไปต่อยอดทำวิจัยในอินเดีย ด้วยการกำหนดการทดลองที่มีการควบคุม ซึ่งพบว่า ผู้ช่วยครูที่ให้ความสนใจและใส่ใจกับเด็กที่ต้องการการดูแลพิเศษมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น จะให้ผลลัพธ์ทางบวกที่มีผลต่อการเรียนดีขึ้น

  ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสามคนมีข้อแนะนำว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนเสริมจะมีผลเชิงบวกต่อเด็กมากกว่า 5 ล้านคน

  ศาสตราจารย์ไมเคิลและนักวิจัยอื่นๆ พบว่า การจัดให้มีการดูแลสุขภาพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะทำให้เกิดผลที่แตกต่างอย่างมาก โดยมีพ่อแม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 หรือ 18% เท่านั้นที่ให้ลูกๆ กินยาถ่ายพยาธิหากต้องใช้เงินซื้อ แม้รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนจำนวนมหาศาลจนยามีราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ ขณะที่พ่อแม่ 75% ให้ลูกกินยาเมื่อได้รับยามาฟรี

  ด้วยเหตุนี้องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) แนะนำว่ารัฐบาลควรแจกยาให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดพยาธิปรสิตจำนวนมาก

  ศาสตราจารย์เครเมอร์และศาสตราจารย์เอสเทอร์นำผลการศึกษานี้มอบให้กับ Deworm the World ซึ่งสนับสนุนรัฐบาลให้การรักษาเด็กได้ราว 300 ล้านคนทั่วโลกในปี 2018

  ในปีที่แล้วศาสตราจารย์เครเมอร์ได้รางวัลจาก Boris Mints Institute จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ

  ที่มาภาพ: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/fig3_ek_en_19_improved_vaccination_rates.pdf

  เรียบเรียงจาก nobleprize, bbc, cbsnews, bostonblobe, vox