ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดถุงเงินหัวหน้าพรรคการเมือง มีทรัพย์สินเกินพันล้าน 5 คน “ธนาธร” รวยสุด 5.6 พันล้าน “อนุทิน” 4.2 พันล้าน

เปิดถุงเงินหัวหน้าพรรคการเมือง มีทรัพย์สินเกินพันล้าน 5 คน “ธนาธร” รวยสุด 5.6 พันล้าน “อนุทิน” 4.2 พันล้าน

22 กันยายน 2019


นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/ThanathornOfficial/photos/pcb.679845902419087/679845745752436/?type=3&theater

เปิดถุงเงินหัวหน้าพรรคการเมืองในสภา มีทรัพย์สินเกินพันล้าน 5 คน “ธนาธร” รวยสุด 5.6 พันล้าน ตามด้วย “อนุทิน” 4.2 พันล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า ได้เปิดบัญชีทรัพย์สินของหัวหน้าพรรคการเมือง ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า มีหัวหน้าพรรคการเมือง 5 คนที่มีทรัพย์สินในหลักพันล้านบาท ประกอบด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สิน 5,632,536,266 บาท รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 4,248,828,812 บาท นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา มีทรัพย์สิน 1,190,927,937 บาท นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย มีทรัพย์สิน 1,112,531,135 บาท (เป็นทรัพย์สินอื่น ประเภทเหล็กไหล-พระเครื่อง 1,100 ล้านบาท) และนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท มีทรัพย์สิน 1,008,573,006 บาท

7 พรรคฝ่ายค้าน

พรรคเพื่อชาติ

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 623,023,582 บาท เงินสด 500,000 บาท ของคู่สมรส 600,000 บาท เงินฝาก788,507 บาท ของคู่สมรส 1,906,640 บาท เงินลงทุน 140,370,190 บาท คู่สมรส 13,171,166 บาท เงินให้กู้ยืม 356,000,287 บาท ที่ดิน 75,000,000 บาท ของคู่สมรส 3,840,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส 3,999,990 บาท ทรัพย์สินอื่น 6,000,000 บาท คู่สมรส 20,846,800 บาท โดยเป็นเครื่องประดับ 95 รายการ ไม่มีหนี้สิน

พรรคเศรษฐกิจใหม่

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 195,995,203 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 1,973,236 บาท เงินลงทุน 97,910,366 บาท ที่ดิน 34,626,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 52,163,90 บาท ยานพาหนะ 150,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 297,210 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,875,000 บาท โดยระบุด้วยว่า มีการสะสมภาพวาดของจิตรกรดังชั้นครู อย่าง จรูญ บุญสวน และ จ่าง แซ่ตั้ง จำนวน14 รายการ มูลค่า 4,000,000 บาท และไม่มีหนี้สิน

พรรคเพื่อไทย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 195,510,100 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2,486,207 บาท ของคู่สมรส 877,814 บาท เงินลงทุน 8,784,160 บาท ของคู่สมรส 71,857,080 บาท ที่ดิน 102,119,838 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,000,000 บาท ยานพาหนะ 7,185,000 บาท ของคู่สมรส 2,200,000 บาท มีหนี้สิน 18,637,296 บาท

พรรคเสรีรวมไทย

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 135,476,212 บาท เงินฝาก 7,803,115 บาท เงินลงทุน 19,847,747 บาท เงินให้กู้ยืม 37,000,000 บาท ที่ดิน 49,021,150 บาท ยานพาหนะ 900,000 บาท สิทธิสัมปทาน 19,414,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,760,000 บาท ในจำนวนนี้มีพระเครื่องสมเด็จวัดระฆัง 1 องค์ โดย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ระบุในใบรายการแสดงทรัพย์สินว่า ไม่ทราบราคา และไม่มีหนี้สิน

พรรคประชาชาติ

นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 47,368,677 บาท เงินฝาก 1,661,470 บาท ของคู่สมรส 14,907,207 บาท ที่ดิน 7,695,000 บาท คู่สมรส 250,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,500,000 บาท ของคู่สมรส 15,500,000 บาท ยานพาหนะ 1,850,000 บาท ของคู่สมรส 5,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,955,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคอนาคตใหม่

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 5,632,536,266 บาท เงินสด 1,500,100 บาท ของคู่สมรส 1,500,000 บาท เงินฝาก 1,527,870,470 บาท ของคู่สมรสเงินฝาก 237,672,289 บาท เงินลงทุน 3,014,693,457 บาท ของคู่สมรส 192,855,208 บาท เงินให้กู้ยืม 202,600,000 บาท ที่ดิน 41,700,000 บาท ของคู่สมรส 5,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 47,270,000 บาท ของคู่สมรส 1,000,000 บาท ยานพาหนะ 11,300,000 บาท ของคู่สมรส 4,300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 285,006,835 บาท ของคู่สมรส 11,488,002 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,210,000 บาท ของคู่สมรส 41,570,000 บาท โดยทั้งคู่มีหนี้สินรวม 683,303 บาท

พรรคพลังปวงชนไทย

นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 174,640,728 บาท แบ่งเป็นเงินสด 560,000 บาท ของคู่สมรส 2,280,000 บาท เงินฝาก 546,025 บาท คู่สมรส 2,58,313 บาท เงินลงทุน 44,700 บาท คู่สมรส 45,214,864 บาท เงินให้กู้ยืม 21,130,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 22,563,150 บาท คู่สมรส29,170,150 บาท ยานพาหนะ 3,733,000 บาท คูาสมรส 6,275,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 810,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 11,444,500 บาท คู่สมรส 13,503,300 บาท หนี้สิน 26,912,423 บาท

17 พรรคร่วมรัฐบาล

พรรคภูมิใจไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 4,248,828,812 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 395,358,423 บาท เงินลงทุน 2,908,444,538 บาท เงินให้กู้ยืม 159,901,401 บาท ที่ดิน 25,203,250 บาท ยานพาหนะ 218,781,197 บาท สิทธิและสัมปทาน 300,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 240,240,000บาท โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ คือ พระเครื่อง 24 องค์ มูลค่า 121,750,000 บาท และเครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ 33,400,000 บาท มีหนี้สิน 50,255,070 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่ากับนางศศิธร จันทรสมบูรณ์ โดยนายอนุทินจะมอบเงินสดจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งชำระเป็น 5 งวดในเวลา 5 ปี ให้กับนางศศิธร นอกจากนี้ยังมอบห้องชุดที่หัวหิน ค่าตกแต่ง-ปรับปรุงบ้าน 5,000,000บาท และค่าเลี้ยงดูเดือนละ 300,000 บาทให้อดีตภรรยาจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรือแต่งงานใหม่

พรรคชาติพัฒนา

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 1,190,927,937 บาท เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 142,533,782 บาท เงินลงทุน 343,129,728 บาท เงินให้กู้ยืม 500,000 บาท ที่ดิน 308,972,168 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 315,667,258 บาท ยานพาหนะ 5,300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 22,525,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 51,300,000 บาท หนี้สิน 160,812,109 บาท

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สินรวมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุ13ปี) 421,391,723 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 48,149,432 บาท ของบุตร 5,009,640 บาท เงินลงทุน 51,917,649 บาท เงินให้กู้ยืม 22,225,000 บาท ที่ดินเป็นของบุตร 15,000,000 บาท ยานพาหนะ 4,840,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 274,250,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคพลังประชารัฐ

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค

ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่จากการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ล่าสุด กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายอุตตมและคู่สมรส มีทรัพย์สิน 223,700,038 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท คู่สมรส 300,000 บาท เงินฝาก 17,093,556 บาท ของคู่สมรส 6,851,449 บาท เงินลงทุน 37,000,862 บาท คู่สมรส 62,054,588 บาท ที่ดิน 45,000,000 บาท คู่สมรส 12,200,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20,000,000 บาท คู่สมรส 4,000,000 บาท ยานพาหนะ 10,600,000 บาท คู่สมรส 7,100,000 บาท ทรัพย์สินอื่นเป็นของคู่สมรส 1,200,000 บาท หนี้สิน 2,830,296 บาท

พรรคพลังชาติไทย

พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 196,087,785 บาท เงินสด 1,000,000 บาท คู่สมรส 500,000 บาท เงินฝาก 6,163,889 บาท คู่สมรส 3,846,379 บาท เงินลงทุนของคู่สมรส 16,199,515 บาท ที่ดิน 958,000 บาท ของคู่สมรส 5,200,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส 110,600,000 บาท ยานพาหนะ 8,000,000 บาท คู่สมรส 7,120,000 บาท สิทธิและสัมปทานของคู่สมรส 4,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 32,000,000 บาท

พรรคประชาชนปฏิรูป

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 77,770,402 บาท เงินฝาก 1,465,999 บาท คู่สมรส 886,412 บาท เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ 45,857,004 บาท คู่สมรส 28,110,986 บาท ทรัพย์สินอื่น 250,000 บาท คู่สมรส 1,200,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคประชาธิปัตย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 39,786,785 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 26,305 บาท ของคู่สมรส 2,784,680 บาท เงินลงทุน 125,000 บาท ที่ดิน 24,475,800 บาท ของคู่สมรส 8,395,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,750,000 บาท คู่สมรส 1,250,000 บาท ยานพาหนะของคู่สมรส 750,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของคู่สมรส 230,000 บาท มีหนี้สิน 8,268,247 บาท

พรรคประชาภิวัฒน์

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรค (ลาออกจาก ส.ส.แล้ว)

ทรัพย์สินรวม 38,608,752 บาท เงินฝาก 2,415,902 บาท เงินลงทุน 292,850 บาท ที่ดิน 11,100,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16,800,000 บาท ยานพาหนะ 4,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,000,000 บาท หนี้สิน 209,782 บาท

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 12,790,200 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 650,200 บาท ที่ดิน 11,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 600,000 บาท ยานพาหนะ 140,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคประชาธิปไตยใหม่

นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 9,414,970 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 1,153,955 บาท ของคู่สมรส 3,397,264 บาท ที่ดิน 2,500,000 บาท โรงเรือน 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 363,750 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคประชานิยม

พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 6,816,751 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 130,929 บาท คู่สมรส 205,141 บาท เงินลงทุน 1,900,000 บาท คู่สมรส 2,580,680 บาท ที่ดิน 1,500,000 บาท ยานพาหนะ 500,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคพลังธรรมใหม่

นายระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 5,600,533 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 478,033 บาท เงินลงทุน 2,622,500 บาท เงินให้กู้ยืม 2,000,000 บาท ทรัพย์สิน 200,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

พรรคพลังท้องถิ่นไท

นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 1,008,573,006 บาท แบ่งเป็นเงินสด 1,800,000 บาท ของคู่สมรส 5,000,000 บาท เงินฝาก 1,225,187 บาท คู่สมรส 74,956 บาท เงินลงทุนของคู่สมรส 76,196,289 บาท เงินให้กู้ยืม 2,500,000 บาท ที่ดิน 121,558,560 บาท คู่สมรส 249,318,014 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 55,440,000 บาท คู่สมรส 57,750,000 บาท สิทธิและสัมปทนาของคู่สมรส 3,590,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 498,430,000 บาท คู่สมรส 15,730,000 บาท มีหนี้สิน 70,715,818 บาท

พรรคพลังไทยรักไทย

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 1,112,531,135 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 2,281,135 บาท ที่ดิน 500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8,250,000 บาท ยานพาหนะ 1,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,100,000,000 บาท มีหนี้สิน 801,083 บาท

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 13,260,993 บาท แบ่งเป็นเงินสด 500,000 บาท คู่สมรส 500,000 บาท เงินฝาก 345,971 บาท คู่สมรส 750,022 บาท ที่ดิน 475,000 บาท คู่สมรส 3,460,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสรา้ง 1,100,000บาท คู่สมรส 2,700,000 บาท ยานพาหนะ 650,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,780,000 บาท หนี้สิน 3,256,489 บาท

พรรคชาติไทยพัฒนา

กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ไม่ได้เป็น ส.ส.

พรรคพลเมืองไทย

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรค ไม่ได้เป็นส.ส.

พรรคที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายค้านอิสระ

พรรคไทยศรีวิไลย์

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค

ทรัพย์สิน 192,902,35 บาท แบ่งเป็น เงินสด 400,000 บาท คู่สมรส 3,000,000 บาท เงินฝาก 273,923 บาท คู่สมรส191,441 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,559 บาท เงินลงทุนของคู่สมรส 1377,786 บาท เงินให้กู้ยืม 4,301,015 บาท ที่ดิน 13,800,000 บาท คู่สมรส 5,150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,200.000 บาท คู่สมรส 1,100,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,000,100 บาท ทรัพย์สินอื่น 147,971,500 บาท คู่สมรส 920,000 บาท มีหนี้สิน 19,168,813 บาท

พรรคประชาธรรมไทย

นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรค

มีทรัพย์สิน 80,020,919 บาท เงินฝาก 1,734,724 บาท คู่สมรส 12,502,442 บาท เงินลงทุน 600,000 บาท คู่สมรส 1,741,253 บาท ที่ดิน 1,310,000 บาท คู่สมรส 42,801,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 300,000 บาท คู่สมรส 6,300,000 บาท ยานพาหนะของคู่สมรส 300,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,430,000 บาท คู่สมรส 9,000,000 บาท ไม่มีหนี้สิน