ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บางจากฯ ส่งมอบหมวกผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลขวด PET โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” 1,000 ใบแรกให้เจ้าหน้าที่กทม.

บางจากฯ ส่งมอบหมวกผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลขวด PET โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” 1,000 ใบแรกให้เจ้าหน้าที่กทม.

10 กันยายน 2019


บางจากฯ ส่งมอบหมวกผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวด PET รวบรวมผ่านโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” 1,000 ใบแรกให้เจ้าหน้าที่กทม. ส่งต่อน้ำใจคนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 บริษัท บางจากฯ ส่งมอบหมวกผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวด PET หรือขวดน้ำดื่มพลาสติกใสที่รวบรวมผ่านโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาด สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยในเบื้องต้นผลิต 1,000 ใบ ส่งมอบให้กทม. เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาด เป็นหนึ่งในโครงการ 35 ความดี 35 ปีบางจาก ร่วมรับผิดชอบ สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ ส่งมอบหมวกตัวอย่างจากโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ให้แก่พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรด้านรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในเดือนตุลาคม 2562 ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 ใบ โดยมีนางสาววิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารบริษัทบางจากฯ และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

สำหรับหมวกดังกล่าวผลิตจากเส้นใยที่ได้จากการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม หรือขวด PET บริโภคแล้วที่ลูกค้าบางจากและประชาชนนำมาบริจาคผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก ในโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่นำทรัพยากรใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มหรือหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท บางจากฯ และ อินโดรามาฯ เพื่อเป็นการร่วมลดวิกฤติขยะจากพลาสติก ขยะตกค้างและปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแบ่งปันให้สังคม โดยขวดน้ำดื่ม PET ที่รวบรวมได้ จำหน่ายให้อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมีโรงงานรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยและนำไปผลิตเป็นหมวกเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

โดยบริษัท บางจากฯ มีจุดรวบรวมและรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 200 แห่ง ครอบคลุม 7 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าบางจากและประชาชนทั่วไปที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดขยะพลาสติก สามารถรวบรวมขวดน้ำผ่านโครงการนี้กว่า 60,000 ขวด ถือเป็นเรื่องดีในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีสู่สังคม ส่งมอบน้ำใจส่งต่อถึงคนไทยด้วยกัน ที่สามารถทำได้ไม่เพียงเฉพาะแค่บริจาคเป็นตัวเงินเท่านั้น อีกทั้งเป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนถึงความจำเป็นของการรีไซเคิล และการคัดแยกและจัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เป็นการร่วมกัน ‘ลดขยะต้นทางกับบางจาก’ วิธีหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ยังดำเนินต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2562 เพื่อรวบรวมขวด PET นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับผลิตหมวกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของกทม. เป็นของขวัญปีใหม่จากบางจากฯ และประชาชนชาวไทย เพื่อตอบแทนความเสียสละของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาด เชิญชวนร่วม ‘ลดขยะต้นทางกับบางจาก’ และแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละด้วยการนำขวด PET ที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลผ่านโครงการ ‘รักษ์ ปัน สุข’ ได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมโครงการ วันนี้ถึง 31 ธันวาคม ศกนี้