ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปั๊มบางจากฯ คว้าใบรับรอง Inno-Green Station

ปั๊มบางจากฯ คว้าใบรับรอง Inno-Green Station

7 มีนาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองสถานีบริการต้นแบบด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม (Inno-Green Station) โดยนางสาวนิศากร โฆษิตรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มอบให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ ตามที่สถานีบริการน้ำมันบางจากผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนดและมาตรฐานสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของTEI ในระดับ Platinum จำนวน 6 สาขา ด้วยมีภาพลักษณ์ทันสมัย มีการบริหารจัดการด้านพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมนำนวัตกรรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสถานีบริการ เช่น การจัดการน้ำด้วยการออกแบบหลังคารองรับน้ำฝนเพื่อนำมาใช้ในสถานีบริการ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและใช้แสงธรรมชาติแทนไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อส่งมอบ Greenovative Experience เพื่อรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทยที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน