ThaiPublica > Native Ad > บทความร่วมมือ > กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน

กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน

20 มิถุนายน 2019


กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมืออาเซียนส่งต่อที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างรอยยิ้มและสร้างความประทับใจ

กระทรวงพลังงานประกาศความพร้อมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 37 (37th Senior Official Meeting on Energy and associated meetings: The 37th SOME) ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ เพื่อหารือประเด็นและความร่วมมือด้านพลังงานระดับภูมิภาค เตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนนี้