ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > แบงก์ไทยพาณิชย์มอบเครื่องกรองอากาศ – หน้ากากอนามัย ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่จากวิกฤตฝุ่น

แบงก์ไทยพาณิชย์มอบเครื่องกรองอากาศ – หน้ากากอนามัย ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่จากวิกฤตฝุ่น

4 เมษายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนจำนวนมาก

ธนาคารไทยพาณิชย์มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 600 ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5 จำนวน 1,296 ชิ้น ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบจากนางสาวพรรณพร คงยิ่งยง นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์บัญชาการฯ จะนำไปส่งต่อให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เครื่องกรองอากาศเป็นผลงานของห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศได้ดี ประสิทธิภาพไส้กรองอากาศ 99.3% ที่อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ปริมาตรลม 270 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง เหมาะกับพื้นที่ขนาด 20-30 ตารางเมตร