ThaiPublica > เกาะกระแส > เปรียบเทียบนโยบายสำคัญของ 7 พรรคการเมืองใหญ่

เปรียบเทียบนโยบายสำคัญของ 7 พรรคการเมืองใหญ่

23 กุมภาพันธ์ 2019


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปรียบเทียบนโยบายสำคัญของ 7 พรรคการเมืองใหญ่ ดูรายละเอียดด้านล่าง