ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กสิกรไทยทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เทิดพระเกียรติ ร.๙ เจริญพระราชไมตรี ๒๘ ประเทศและอีกหนึ่งนครรัฐ

กสิกรไทยทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เทิดพระเกียรติ ร.๙ เจริญพระราชไมตรี ๒๘ ประเทศและอีกหนึ่งนครรัฐ

18 ธันวาคม 2018


นายบัณฑูร ล่ำซำ(ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย มอบหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” ที่ธนาคารจัดทำขึ้นให้กับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายอนัน ชูโชติ (ซ้ายสุด)อธิบดีกรมศิลปากร นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว(ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์(กลาง) อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวอาจารีย์ ศรีรัตนบัลล์ (ขวา) เอกอัคราชทูตประจำกระทรวง

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการเจริญพระราชไมตรีกับ ๒๘ ประเทศและอีกหนึ่งนครรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗ นับเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งอีกด้านหนึ่งที่ทรงปฏิบัติเพื่อเกียรติภูมิของไทยปรากฎในสากล ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรบันทึกไว้เพื่อให้ปวงชนและอนุชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

เนื่องในโอกาสวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๕๙ ปีแห่งการเจริญพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามเป็นแห่งแรก ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรี ธนาคารกสิกรไทยในฐานะองค์กรหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ จึงได้จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมราโชวาท ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ (จัดทำเป็นคิวอาร์โค้ด) ตลอดจนเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่คณะผู้จัดทำได้จัดทำและเรียบเรียงขึ้นใหม่ จัดพิมพ์จำนวน ๑๕,๙๙๙ เล่ม ความหนา ๕๙๐ หน้า แต่ละบทมีคลิปวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจแทรกอยู่ในเนื้อหาหนังสือ จำนวน ๔๑ ตอน ความยาวตอนละประมาณ ๒ นาที มอบให้เป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่ www.นวมินทรบรมนาถราชไมตรี.com หรือดาวน์โหลดอ่านฟรีในรูปแบบ e-Book จากแอปฯ Ookbee

“ในประวัติศาสตร์ไทยมีพระมหากษัตริย์ไทยเพียงสองพระองค์เท่าสนั้นที่เสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศอย่างเป็นทางการ เป็น state visit คือรัชกาลที่ ๕ กับ รัชกาลที่ ๙” นายบัณฑูรกล่าว

นายบัณฑูรกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทำหนังสือ”นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” ว่า ในช่วงปี ๒๕๖o ที่ประชาชนคนไทยยังอยู่ในความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้น ได้มีข่าวพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ วันหนึ่งได้เห็นข่าวภาคค่ำ มีภาพยนต์เก่าที่เกี่ยวกับการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศหลายประเทศ ทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะรวบรวมคลิปภาพยนตร์พวกนี้มาจัดทำเป็นซีดี เพื่อคนไทยรุ่นหลังจะได้เห็นว่า ทรงเจริญพระราชไมตรีรวมทั้งหมด ๒๘ ประเทศและอีกหนึ่งนครรัฐ ก็ให้คนธนาคารกสิกรไทยไปทาบทาม ช่อง 9 บอกไปว่าจะเอาคลิปเหล่านี้ มารวบรวมเป็นรูปแบบที่เก็บไว้ได้ เป็นพวกดีวีดี ซีดี ก็ได้ความว่า ฟิล์มไม่ค่อยสมบูรณ์มาก เพราะมีอายุ ๓o-๔o ปีมาแล้ว

“จึงเปลี่ยนจากการาบรวมคลิปภาพยนตร์เสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีออกมาเป็นการจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เพื่อเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประเทศชาติ รวมทั้งการแผ่พระราชไมตรีกับทั่วโลก ซึ่งเป็นเกียรติภูมิของประเทศชาติ และเป็นที่เชิดชูยกย่องจนถึงทุกวันนี้” นายบัณฑูรกล่าว

นายบัณฑูรกล่าวว่า หนังสือนวมินทรบรมนาถราชไมตรี เล่มนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอนุญาตให้ธนาคารกสิกรไทยดำเนินการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖o

นายบัณฑูรกล่าวว่า หนังสือมีความหนา ๕๙o หน้า ได้ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ ร้อยเรียงการเสด็จพระราชดำเนินเจริญราชไมตรีจนมีความเสร็จสมบูรณ์ ด้วยทีมอาจารย์ที่ได้ทุ่มความรู้และใช้เวลาค้นคว้าเป็นเวลา 1 ปี ขออาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นทีมงานและบรรณาธิการ ได้รับความขอบคุณอย่างยิ่งจากที่ประชุมนี้ ศาตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์ คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ รองศาสตราจารย์ดร.สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์ อาจารย์สุทธินี ยาวะประภาษ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท นันธีรัตน์ อาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ และผู้ช่วยศาตราจารย์ประเทือง กรองกิรดี

“ด้วยความตั้งใจของธนาคารกสิกรไทย เพื่อที่จะให้มีการบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณมีค่าอันนี้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงในการประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านต่างประเทศของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงจะมอบหนังสือนี้แก่ห้องสมุดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศระดับมัธยมขึ้นไป ๘,ooo เล่ม สถานฑุูตไทย ๒oo เล่ม หน่วยงานวัฒนธรรมหอจดหมายเหตุ ๓oo เล่ม ห้องสมุดทั่วประเทศ กระทรวง คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ ไม่มีการขายหนังสือนี้ เพราะเกินราคา”

หนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” ได้ประมวลพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในการดำเนินพระราชวิเทโศบายในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับนานาประเทศเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาของประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้นำของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่ควรแก่การยกย่องสมกับที่ไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นการวางแนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายบัณฑูร กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นด้วยความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ เฉกเช่นโครงการที่เคยทำมาในอดีต เช่น โครงการจัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ชุด “ธิราชเจ้าจอมสยาม” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ โครงการจัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ชุด “ศึกเก้าทัพ” ร่วมกับกองทัพบก เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักสามัคคี หวงแหนแผ่นดินไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดจนโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ที่ได้จัดทำและดำเนินการมาโดยต่อเนื่อง และเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ธนาคารกสิกรไทยจึงขอเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะสนองพระราชปณิธานนั้น โดยการถวายความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของชาติไทยให้ประจักษ์ในสากลโลกต่อไป