ThaiPublica > Native Ad > บทความร่วมมือ > กสิกรไทยโชว์โครงการฝึกงานแนวใหม่ “K Capstone” สู่ Employer of Choice คนรุ่นใหม่ในอนาคต

กสิกรไทยโชว์โครงการฝึกงานแนวใหม่ “K Capstone” สู่ Employer of Choice คนรุ่นใหม่ในอนาคต

28 กรกฎาคม 2018


ธนาคารกสิกรไทยจัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาฝึกงานรูปแบบใหม่ K Capstone

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทยจัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาฝึกงานรูปแบบใหม่ K Capstone โดยอาศัยแนวคิดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งแน่นอนว่าธนาคารก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีการปรับจากแบบดั้งเดิมมาใช้ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น มีทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการที่มี fintech หรือ startup เกิดขึ้นมากมาย ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่จึงต้องมีการปรับตัวที่เร็วขึ้น มีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่หมุนเร็วทัดเทียมการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

K Capstone มีจุดเริ่มต้นจากการสร้างเวทีเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสคิด ทดลองลงมือทำ สร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะให้เกิดผู้นำที่จะสิ่งใหม่ในคอนเซปต์ “Start from Scratch” จึงมีการเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาไทย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมฝึกงานในโครงการ K Capstone โดยคัดเลือกผู้สมัครกว่า 500 คน ทั่วประเทศอย่างเข้มข้น เหลือเพียง 55 คน ในกลุ่มสาขา Business Administration, Economics, Computer Science (IT) และ Computer Engineer เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความพร้อมและมีแนวคิดที่เหมาะสมในการร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาตลอด 8 สัปดาห์ ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2561 – 26 กรกฎาคม 2561 น้องๆ จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้แนวทางการธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย ตลอดจนหลักสูตรพัฒนาอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคใหม่ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมโครงการกับเพื่อนต่างสาขาวิชา ต่างสถาบัน ในรูปแบบของ startup เพื่อสร้างโครงการใหม่ๆ ตามแนวคิด และเครื่องมือของ Design Thinking ตลอดจนได้รับคำปรึกษาจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอย่างใกล้ชิดจากสายงานต่างๆ ของธนาคาร อีกทั้งมีวิทยากรภายนอกหมุนเวียนมาให้ความรู้และการแนะแนวการทำโครงการให้กับกับนักศึกษา และประสบการณ์ดีๆ ที่จะได้จากการพูดคุยกับ founder ของบริษัท startup ชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคารสู่การเป็น Employer of Choice ให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคต

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่ามีหลายวัตถุประสงค์ ในมุมหนึ่งตลาดแรงงานเริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องชุดทักษะที่เราต้องการ ต้องเข้าใจทั้งสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ แต่หลายสาขาวิชาหลายวิชาชีพก็ยังเน้นไปที่สาขาของตัวเองชัดเจน สังคมศาสตร์ก็สอนสังคมศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์ก็สอนวิศวกรรมศาสตร์ แต่จริงๆ การบูรณาการเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสร้างนวัตกรรมและตอบโจทย์ธุรกิจหลายอย่าง ทั้งธนาคารหรือธุรกิจหรือสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดและความมุ่งมั่นของคนที่จะแก้ปัญหาให้คนด้วยกัน ทำให้คนต้องเข้าใจคนและคนที่พร้อมที่จะเข้าใจคนเท่านั้น จึงจะไปสร้างโจทย์ว่าปัญหาคืออะไร แล้วมันยิ่งใหญ่แค่ไหน ส่วนเทคโนโลยีกลับเป็นแต่ปัจจัยเล็กอย่างหนึ่งเท่านั้นที่จะมาช่วยแก้ปัญหา

ตัวอย่างวันนี้ก็เห็นว่าไม่มีทีมไหนพูดถึงเทคโนโลยีที่แปลกใหม่อะไร ไม่เหมือน 3 ปีที่แล้วเราพูดถึงเทคโนโลยีกันตลอดเวลา แต่วันนี้เรามาถึงจุดที่จะปล่อยศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้คิดถึงสังคมส่วนรวมทั้งหมดและจะรวบรวมความคิดความรู้ความสามารถของหลายๆ คนมาแก้ปัญหาอย่างไร

“เราหาคนแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีคนที่มีความสามารถหรือ talent ที่อยากได้ เราก็ไม่ต้องบ่น เราต้องช่วยสร้างให้ประเทศชาติ ซึ่งไม่ใช่แค่ธนาคารกสิกรไทยหรือธุรกิจการเงินเท่านั้น ผมเชื่อว่าเราก็เห็นว่าหลายทีมถึงแม้โจทย์จะเกี่ยวข้องกับธนาคาร แต่เด็กกลับตีโจทย์ข้ามไปจากธนาคารเยอะมาก จนธนาคารเหลือนิดเดียวเป็นส่วนหนึ่งของระบบ นั่นคือสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมมากๆ ว่าการสร้างบริการหรือโมเดลธุรกิจ ถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับธนาคาร แต่เราเกี่ยวน้อยมาก แล้วจะทำอย่างไรให้คนคิดไปได้แบบนั้น เราก็คิดว่าต้องมาสร้าง ปลุกกระแสว่าเราสร้างได้ เราจะดีใจมากถ้ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะเข้ามาร่วมกันทำหลักสูตรใหม่ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โครงการนี้นอกจากจะสร้างคนรุ่นใหม่แล้วยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ด้วย เพื่อรับคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาด้วย เราจะรับคนเหมือนตัวเองเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ได้ ขณะเดียวกัน เราก็บอกว่าเรายินดีที่จะรับคนรุ่นใหม่แนวคิดใหม่ๆ ของคุณมากขึ้น”