คิดแบบมีมูล…

ซี่รี่ย์ “คิดแบบมีมูล” เป็นความร่วมระหว่างบริษัทเซอร์ทิส จำกัด กับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จุดประสงค์เพื่อค้นหาและพูดคุยกับคนที่ใช้ข้อมูลในหลากหลายสาขา อาชีพ เพื่อทำให้ความคิดและการตัดสินใจดีขึ้น

คิดแบบมีมูล ตอนแรก เป็นการพูดคุยระหว่างคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด กับ คุณณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ นักเศรษฐศาสตร์/คอลัมนิสต์ไทยพับลิก้า