“เบญจรงค์ สุวรรณคีรี”มองเศรษฐกิจไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?

เศรษฐไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?…
โดยดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย