ThaiPublica > ThaiPublica Channel > “เบญจรงค์ สุวรรณคีรี”มองเศรษฐกิจไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?

“เบญจรงค์ สุวรรณคีรี”มองเศรษฐกิจไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?

21 มกราคม 2018


เศรษฐไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?…
โดยดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย