ThaiPublica > เกาะกระแส > Thailand 4.0 สื่อออนไลน์ทำบัตรกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ เพราะไม่มีระเบียบรองรับ

Thailand 4.0 สื่อออนไลน์ทำบัตรกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ เพราะไม่มีระเบียบรองรับ

5 ตุลาคม 2017


ยุคที่สื่อและข่าวสารอยู่บนระบบออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์หดหาย แต่กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ปรับระเบียบการทำบัตรผู้สื่อข่าว ยังคงยึดระเบียบการทำบัตรให้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทีวีเป็นหลัก

รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศด้วยโมเดล Thailand 4.0 ผลักดันประเทศไทยจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการหาโอกาสทางธุรกิจ

นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มีทั้ง โครงการเน็ตประชารัฐ หรือการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน การผลักดันบิ๊กดาต้า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อกระทรวงที่รับผิดชอบให้เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แต่กระนั้นก็แท้จริงแล้ว ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรและมียุทธศาสตร์อย่างไรกันแน่ เพราะมีการดำเนินงานกันเป็นจุดๆ กระทรวงใดหน่วยงานไหนคิดอะไรออกก็ก่อตั้งโครงการออกมาจำนวนมาก บางหน่วยงานยังไม่ขยับตัว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือบัตรประชาชน ที่ทำเป็น smart card แต่เมื่อต้องใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ หรือสมัครงานภาคเอกชน หรือติดต่อบริการทางการเงินกับสถาบันการเงิน แต่ยังต้องมีการถ่ายเอกสารพร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับ

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ปรับตัวยังไม่ปรับเปลี่ยนระบบงานรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากจากสาเหตุใด

ตัวอย่างหนึ่งที่ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าประสบมาด้วยตัวเอง วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ กองบรรณาธิการสำนักงานออนไลน์ไทยพับลิก้าได้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่มีระเบียบการทำบัตรให้กับสำนักข่าวออนไลน์

ทั้งนี้เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องทำบัตรผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าเป็นสื่อประเภทไหน ผู้สื่อข่าวไทยพับลิก้าได้ตอบกลับไปว่า เป็นสำนักข่าวออนไลน์

เจ้าหน้าที่ถามต่อว่า ทำข่าวให้กับที่ไหน ข่าวอะไรบ้าง ผู้สื่อข่าวตอบว่า ทำข่าวหลายประเภท ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ข่าวอื่นๆทั่วไป ฯลฯ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ยังไม่สามารถทำบัตรให้ได้ เพราะไม่มีระเบียบการทำบัตรให้กับสำนักข่าวออนไลน์ มีแต่ระเบียบทำบัตรให้กับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทีวีเท่านั้น อีกอย่างกรมฯไม่สามารถติดตามสื่อออนไลน์ได้หมด เนื่องจากมีกระจายทั่วไป

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการขอทำบัตรมีดังนี้(ดูภาพประกอบ)