ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ผู้ว่า ธปท. “วิรไท สันติประภพ” เผยเบื้องหลัง 2 ปีกนง.คงดอกเบี้ย – ย้ำนโยบายการเงินต้องมองระยะยาว

ผู้ว่า ธปท. “วิรไท สันติประภพ” เผยเบื้องหลัง 2 ปีกนง.คงดอกเบี้ย – ย้ำนโยบายการเงินต้องมองระยะยาว

24 กันยายน 2017


นับเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือนที่ “ดอกเบี้ยนโยบาย” ในฐานะเครื่องมือหลักของการทำ “นโยบายการเงิน” ยังคงหยุดนิ่ง หรือนับเป็นการประชุมถึง 18 ครั้งที่ “คณะกรรมการนโยบายการเงิน” (กนง.) ตัดสินใจคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ขณะที่ที่มาที่ไปของการตัดสินใจดำเนินนโยบายซึ่งได้บรรจุไว้ในรายงานนโยบายการเงินระยะหลังเริ่มส่งสัญญาณความกังวลต่อเสถียรภาพการเงิน เนื่องจากภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำและภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นระยะเวลานานจนทำให้สาธารณชนอาจประเมินความเสี่ยงของตราสารการเงินต่างๆ บิดเบี้ยวไป และตลาดเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่ากนง.ยึดเป้าหมายใดเป็นหลัก

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้สัมภาษณ์ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธานกรรมการ กนง. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงเบื้องหลังกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยว่ามีอะไรเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงและให้น้ำหนักบ้าง รวมไปถึงการพิจารณาตัดสินใจคงดอกเบี้ยนโยบายมาตลอดการประชุม 18 ครั้งของ กนง.

ก่อนเริ่มคำถามดร.วิรไทกล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารเรื่องนโยบายการเงินว่า

“เป็นเรื่องปกติที่คนถามตลอด เราสื่อสารเรื่องที่เป็นcore mandate ประเด็นนโยบายว่ามองอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายการเงิน หลักคิดเป็นอย่างไร ธปท.อยากสื่อสารให้ครบทุกมิติ”