ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. มีมติ 9 ต่อ 0 รับรองโครงการก่อสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” โปร่งใส-ถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการ

ป.ป.ช. มีมติ 9 ต่อ 0 รับรองโครงการก่อสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” โปร่งใส-ถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการ

7 กันยายน 2016


เส้นทางการเงินอุทยานราชภักดิ์1แก้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงผลการไต่สวนกรณีการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน มายื่นคำร้องขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวน พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาทหารบก (ผบ.ทบ.) และ พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

พล.ต.อ. วัชรพล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงได้สรุปผลการไต่สวนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 9 ต่อ 0 เห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ ไม่ว่า ป.ป.ช. จะขอหลักฐานใดๆ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของกองทัพบกหรือคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเมื่อนำเอกสารหลักฐานรวมทั้งคำให้การของพยานบุคคลมาพิจารณาแล้ว ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ ทั้งนี้ การแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่มีผู้มายื่นคำร้องขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนกรณีดังกล่าวจึงถือว่าเสร็จสิ้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่พบความผิดปกติของการดำเนินการโครงการดังกล่าว จากนั้น ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้ร้องได้ทราบผลการพิจารณาต่อไป ซึ่งหากยังมีข้อสงสัยให้สอบถามรายละเอียดมาได้

ขณะที่ผลการตรวจสอบของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) นำโดย พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธาน ศอตช. และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เคยแถลงข่าวก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่า โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์โปร่งใส ไม่แพง และไม่มีค่าหัวคิว

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งผลการดำเนินการที่ “ไทยพับลิก้า” ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีที่ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ และรายชื่อโครงการและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ แต่กระทรวงกลาโหมไม่ดำเนินการให้ภายในระยะเวลาอันสมควรนั้น ขณะนี้ทางกระทรวงกลาโหมได้ส่งสำเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ไทยพับลิก้าทราบมาให้คณะอนุกรรมการฯ ด้วย ทางอนุกรรมการฯ จึงแจ้งให้ไทยพับลิก้าทราบว่าข้อมูลที่ไทยพับลิก้าขอเกี่ยวกับรายชื่อโครงการและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุทยานราชภักดิ์อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก จึงขอให้ไทยพับลิก้าไปยื่นคำขอต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ส่วนกรณีการขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ให้ไปยื่นขอต่อศูนย์ข่าวสารของกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ทางอนุกรรมการฯ ยังอยู่ระหว่างการเชิญผู้แทนของกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการฯ และจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ไทยพับลิก้าทราบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม (จดหมายคณะอนุกรรมการฯ)อุทยานราชภักดิ์

จดหมายสำนักปลัดกลาโหม