ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ที่มามติ ป.ป.ช. 9:0 การันตีอุทยานราชภักดิ์โปร่งใส “กองทัพบก-กลาโหม” แจงเคลียร์ทุกปม – แต่เหตุไม่เปิดราคากลางต่อสาธารณะ เกรงประชาชนสับสน

ที่มามติ ป.ป.ช. 9:0 การันตีอุทยานราชภักดิ์โปร่งใส “กองทัพบก-กลาโหม” แจงเคลียร์ทุกปม – แต่เหตุไม่เปิดราคากลางต่อสาธารณะ เกรงประชาชนสับสน

12 กันยายน 2016


เส้นทางเงินอุทยานราชภักดิ์

หลังจาก พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึง มติคณะกรรมการป.ป.ช.ถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการทุกประการ และเมื่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่กองทัพบกและกระทรวงกลาโหมส่งมาให้ตรวจสอบ ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ยุติการไต่สวนเรื่องนี้

อนึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอรายละเอียดจากกองทัพบกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คู่สัญญาต่างๆ รวมทั้งการกำหนดราคากลางของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

แหล่งข่าวจากป.ป.ช.เปิดเผยว่า จากการชี้แจงของทหารต่อเรื่องนี้ ได้แจกแจงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ว่ามีราคากลาง และส่งมาให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบด้วย แต่ที่กองทัพบกและกระทรวงกลาโหมไม่เปิดเผย อาจเกรงว่าทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เพราะราคากลางในการว่าจ้างโรงหล่อพระมาดำเนินการปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้ง 7 พระองค์ มีราคาไม่เท่ากัน ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอิริยาบถท่าประทับยืนของพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งการออกแบบปั้นรูปเหมือนจำลอง ทำแม่พิมพ์ มีความยากง่ายแตกต่างกัน ทำให้การกำหนดราคากลางในการว่าจ้างโรงหล่อพระไม่เท่ากัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แต่ละพระองค์กำหนดราคาเท่าไหร่ แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอบว่า “จำไม่ได้ งานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไม่เหมือนกับงานจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หรือก่อสร้างอาคารของส่วนราชการทั่วๆ ไปที่มีราคากลางเปรียบเทียบชัดเจนน่ะ”

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่าแต่อย่างไรก็ตาม ทั้งกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมให้ความร่วมมือ ป.ป.ช. เป็นอย่างดี ทั้ง 2 หน่วยงาน ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ และในวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้นำเอกสารหลักฐานที่กองทัพบกและกระทรวงกลาโหมส่งมาให้ ป.ป.ช. จัดทำเป็นสรุปแจกกรรมการ ป.ป.ช. และนำเสนอเป็นกราฟฟิก อธิบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกประเด็นที่เป็นปัญหา มีเอกสารยืนยันการรับ-จ่ายเงินอ้างอิงอย่างชัดเจน เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการไต่สวนเรื่องนี้” แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าว

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบแหล่งทุนที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ หลักๆ มี 2 ส่วน คือใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก กับเงินบริจาค เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ปรากฏว่างบประมาณไม่เพียงพอ ทางกองทัพบกจึงเปิดรับบริจาคเงินผ่านกองทุนสวัสดิการกองทัพบกและมูลนิธิราชภักดิ์ ซึ่งยอดเงินบริจาคที่บริษัท ห้างร้าน ประชาชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ป.ป.ช. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการลงบันทึกบัญชีถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “ราชภักดิ์ Bike & Concert แทนคุณแผ่นดิน” รายได้จากการแข่งขันปั่นจักรยาน รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก เงินบริจาคซื้อต้นปาล์ม ลงบันทึกบัญชีครบถ้วน ส่วนผู้ที่บริจาคเป็นต้นไม้ ทางกองทัพบกนำรายชื่อผู้บริจาคติดไว้ที่ข้างต้นไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่กองทัพบกและกระทรวงกลาโหมจัดส่งมาให้ ไม่พบความผิดปกติใดๆ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการ ที่ประชุม ป.ป.ช. จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการไต่สวนเรื่องนี้ จากนั้น ป.ป.ช. ได้ทำหนังสือแจ้งผลการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ผู้ร้องเรียนรับทราบต่อไป