ThaiPublica > ThaiPublica Channel > มหากาพย์นำเข้ารถหรูสำแดงราคาต่ำ รายได้รัฐหาย 5 หมื่นล้านบาท

มหากาพย์นำเข้ารถหรูสำแดงราคาต่ำ รายได้รัฐหาย 5 หมื่นล้านบาท

17 พฤษภาคม 2016


มหากาพย์นำเข้ารถหรูสำแดงราคาต่ำ คดีนี้เคยเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ช่วงกลางปี 2553 ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ (Authorized Dealer) ขายรถยนต์ไม่ได้ ถูกตัวแทนจำหน่ายอิสระ หรือ “เกรย์มาร์เก็ต” สั่งรถหรูจากต่างประเทศมาขายตัดราคา ทำเรื่องร้องเรียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยขอให้กรมศุลกากรตรวจสอบราคาที่ “เกรย์มาร์เก็ต” สำแดงราคาต่อกรมศุลกากรว่าต่ำกว่าราคาซื้อ-ขายจริง

ต่อมามีหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้เข้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พัวพันขบวนการนำเข้ารถหรู เดือนพฤษภาคม 2555 ป.ป.ท. ส่งรายชื่อนายตรวจศุลกากร 108 คน วันที่ 25 มกราคม 2556 กรมศุลกากรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายตรวจศุลกากร ลอตแรก 27 คน และ ลอตที่ 2 อีก 40 คน รวม 67 คน จากนั้นคดีนี้ก็เงียบหายไป

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเริ่มนำเสนอต้นตอของปัญหาเกิดจากกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ ใช้วิธีสำแดงราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อลดต้นทุนภาษี (ปกติเสียภาษีในอัตรา 328% ของราคานำเข้ารถยนต์) ขณะที่คำสั่งกรมศุลกากรที่ 317/2547 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติได้ 2 ทาง คือ “เลือกสงสัย” หรือ “เลือกไม่สงสัย” ผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

กรณีผู้นำเข้าสำแดงราคาสินค้า (invoice) ตรงกับหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายในต่างประเทศ นายตรวจศุลกากรก็จะเลือก “ไม่สงสัย” ลงนามอนุมัติตรวจปล่อยรถยนต์ออกจากด่านศุลกากร แต่ถ้านายตรวจศุลกากรเลือก “สงสัยผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำ” ก็วุ่นวาย ต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติม พร้อมกับนำราคาทดสอบที่อยู่ท้ายคำสั่งกรมศุลกากรที่ 317/2547 คำนวณภาษี หรือ ปฏิบัติตามระเบียบกรมศุลกากรที่ 2/2550 ที่ระบุว่า กรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ราคาตามขั้นตอนระบบราคาแกตต์ 6 ขั้นตอน

ข่าวเบื้องลึกของขบวนการนำเข้ารถหรูสำแดงราคาต่ำได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร สั่งการให้ด่านศุลกากรออกหนังสือแจ้งเกรย์มาร์เก็ตที่นำเข้ารถยนต์ตั้งแต่ปี 2550-2557 มาเสียภาษีให้ครบถ้วน หากผู้นำเข้าเพิกเฉยให้ส่งสำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีเรียกเก็บค่าอากร รวมทั้งส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา ฐานหลีกเลี่ยงภาษี

สรุปผลการการนำเสนอข่าว “มหากาพย์นำเข้ารถหรู” มาอย่างต่อเนื่อง 12 ตอน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. กรมศุลกากรหามาตรการมาปิดช่องว่างของกฎหมาย โดยการออกคำสั่งกรมศุลกากรที่ 283/2558 แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจปล่อยรถยนต์ใหม่สำเร็จรูป” ขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบราคาที่เกรย์มาร์เก็ตสำแดงอย่างเข้มงวด จนทำให้ยอดการนำเข้ารถยนต์ของเกรย์มาร์เก็ตลดลง และมีเกรย์มาร์เก็ต 2 ราย ไปแจ้งบริษัทผู้ผลิตขอเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดูเพิ่มเติมที่นี่
2. มีการนำตัวผู้กระทำความผิด ทั้งผู้นำเข้าที่สำแดงรายต่ำกว่าความเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาลงโทษ
3. อธิบดีกรมศุลกากรออกหนังสือเวียนถึงด่านศุลกากร ให้เรียกผู้นำเข้ารถยนต์อิสระมาเสียภาษีให้ครบถ้วน คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท