ThaiPublica > ThaiPublica Channel > เกาะติดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

เกาะติดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

17 พฤษภาคม 2016


การใช้งบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเป็นปัญหามาตลอด เนื่องจากไม่เคยมีการวางกลไกในการกำกับดูแลไว้อย่างชัดเจน นำไปสู่การใช้เงินภาษีในการโฆษณาตัวเอง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทพวกพ้อง

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้นำเสนอซีรี่ย์ “เกาะติดงบฯประชาสัมพันธ์ภาครัฐ”เพื่อรายงานการใช้งบพีอาร์ของหน่วยงานราชการสำคัญหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก่อน

ขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้เคยทำงานวิจัยที่ระบุถึงปัญหาการใช้งบพีอาร์ของภาครัฐไทย ว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และไม่คุ้มค่า

ล่าสุด สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ยกร่างกฎหมายขึ้นมา 1 ฉบับ เพื่อวางกลไกกำกับดูแลการใช้งบพีอาร์ของภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของรัฐบาล เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป