ThaiPublica > เกาะกระแส > ครม. เร่งดันเมกะโปรเจกต์ เร่งประมูลก่อนสิ้นปี 6 โครงการ 1.8 แสนล้าน – แจงคืบหน้า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

ครม. เร่งดันเมกะโปรเจกต์ เร่งประมูลก่อนสิ้นปี 6 โครงการ 1.8 แสนล้าน – แจงคืบหน้า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

2 ธันวาคม 2015


 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th/
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th/

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน แทน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ครม. เร่งผลักดันเมกะโปรเจกต์ ลุยประมูลก่อนสิ้นปี 6 โครงการ 1.8 แสนล้าน

พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (action plan) ด้านการขนส่งระยะเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะเริ่มประกวดราคาได้ ระหว่างปี 2558-2565 รวม 20 โครงการ วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 1.79 ล้านล้านบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย

– กลุ่มที่ 1 กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม และ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว สามารถประกวดราคาได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 รวม 6 โครงการ วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 1.86 แสนล้านบาท ได้แก่

  1. โครงการรถไฟทางคู่ ถนนจิระ-ขอนแก่น
  2. ทางหลวงพิเศษพัทยา-มาบตาพุด
  3. ทางหลวงพิเศษ บางปะอิน-โคราช
  4. โครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
  5. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1
  6. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

– กลุ่มที่ 2 กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ ระหว่างปี 2559-2560 รวม 14 โครงการ วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 1.61 ล้านล้านบาท ได้แก่

  1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ บ้านโป่ง กาญจนบุรี
  2. โครงการรถไฟทางคู่ขนาด 1 เมตร รวม 4 เส้นทาง คือ มาบกะเบา-ถนนจิระ, นครปฐม-หัวหิน, ประจวบฯ-ชุมพร และลพบุรี-ปากน้ำโพ
  3. โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร รวม 4 เส้นทาง คือ 3.1 หนองคาย-ขอนแก่น, โคราช-แก่งคอย, ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-มาบตาพุด 3.2 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ 3.3 กรุงเทพฯ-หัวหิน และ 3.4 กรุงเทพฯ-ระยอง
  4. โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่ง 5 เส้นทาง ประกอบด้วย สายสีส้ม, สายสีชมพู, สายสีเหลือง, สายสีแดงอ่อน และสายสีม่วง

พล.ต. สรรเสริญ กล่าวว่า สำหรับแหล่งเงินลงทุนของทั้ง 20 โครงการ มีการจัดสัดส่วนดังนี้ เป็นเงินงบประมาณ 4.68% เป็นแผนบริหารหนี้สาธารณะ 70.46% การลงทุนร่วมภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 20.98% เป็นเงินรายได้ 3.09% และเงินจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางอีก 0.79%

“ในปีงบประมาณ 2559 น่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจริงทั้งสิ้น 58,403 ล้านบาท โดยแยกเป็นไตรมาส ไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) ตั้งเป้าว่าจะให้มีการเบิกจ่ายให้ได้ 1,808 ล้านบาท ไตรมาส 2 (มกราคม–มีนาคม 2559) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 11,138 ล้านบาท ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2559) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 20,239 ล้านบาท และไตรมาส 4 (กรกฎาคม–กันยายน 2559) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 25,216 ล้านบาท” พล.ต. สรรเสริญ กล่าว

อนุมัติงบกลางช่วยเกษตรกร 1.1 พันล้าน

พล.ต. สรรเสริญ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบเบิกจ่ายงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558 รวมเป็นเงิน 1,100 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ราว 1.47 แสนคน ครอบคลุมพื้นที่ 21 จังหวัด และครอบคลุมประเภทของภัยพิบัติ รวม 10 ประเภท อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย ศัตรูพืชระบาด โรคระบาด อัคคีภัย ฯลฯ

“เหตุที่ต้องของบกลาง เพราะไม่สามารถนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 มาใช้ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ได้ เนื่องจากเกิดจากระยะเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบ ครม. จึงเสนอให้กระทรวงการคลังไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าว เพื่อที่วันข้างหน้าจะได้ไม่ต้องมาของบกลางอีก นอกจากนี้ พล.อ. ประวิตร ยังกำชับให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินก้อนนี้ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล”

ไฟเขียว กม.ควบคุมโฆษณาอาหารสำหรับทารก-เด็กเล็ก

พล.ต. สรรเสริญ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. …. เนื่องจากกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่มีอยู่เดิมไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของการโฆษณาด้วย ทั้งโฆษณาเกินจริง บอกความจริงไม่หมด หรือบิดเบือน ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF)

“แม้บางฝ่ายจะท้วงติงว่าการออกร่าง พ.ร.บ. นี้มาอาจกระทบต่อผู้ประกอบการมากเกินไปหรือไม่ แต่ผู้เกี่ยวข้องก็ชี้แจงว่าหากจะให้สอดคล้องกับหลักการของ WHO คือจะต้องไม่มีการโฆษณาเลย ครม. จึงอยากให้คงหลักการนี้ไว้ แล้วให้คณะกรรมการกฤษฎีกานำความเห็นของฝ่ายต่างๆ ไปพิจารณาในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร ให้สามารถควบคุมอาหารของทารกและเด็กเล็กได้โดยไม่ขัดต่อหลักการของ WHO แต่ไม่บีบคั้นผู้ประกอบการจนเกินไป” พล.ต. สรรเสริญ กล่าว

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระบบการชำระเงินฉบับใหม่

พล.ต. สรรเสริญ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ เป็นไปเพื่อให้สามารถมีการโอนเงินและชำระเงินอย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อผู้ที่รับการโอนเงิน กรณีที่ถูกศาลสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ หรือพิทักษ์ทรัพย์ เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ คือ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ยังมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุม จึงมีการนำเนื้อหาทั้งหมดมารวมไว้ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับเดียว

“แม้ศาลยุติธรรมจะมีความเห็นแย้งกับเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. ว่าอาจเปิดโอกาสให้บางบริษัทที่รู้ตัวว่าจะถูกฟ้องล้มละลาย ได้ยักย้ายหรือถ่ายโอนเงินของตนเองไปสู่บริษัทลูก ครม. จึงส่งความเห็นดังกล่าวไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประกอบการพิจารณาในรายละเอียดด้วย” พล.ต. สรรเสริญ กล่าว

แจงคืบร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง จ่อเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง

โฆษกประจำสำนักนายกฯ ยังกล่าวว่า ในการประชุม พล.อ. ประวิตร ยังสอบถามความคืบหน้าถึงการยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จากระเบียบเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งก็ได้รับทราบว่า ขณะนี้มีการยกร่างเป็นร่าง พ.ร.บ. ไว้แล้ว มีชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. แต่อยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแสดงความเห็นประกอบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงานอาจมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ

“เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นกลับมาหมดแล้ว ก็เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ. นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. ในเร็วๆ นี้ โดยถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฉบับแรกที่มีโทษทางอาญา และบังคับใช้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนด้วย จากเดิมที่ใช้เฉพาะกับหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้น”

พล.ต. สรรเสริญ กล่าวว่า พล.อ. ประวิตร ยังกำชับให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไปกวดขันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ ใต้สังกัดจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง “วิธีพิเศษ” ว่าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์จริงๆ หากไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็ให้ใช้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปกติ เพื่อให้มีการแข่งขันราคากัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. ไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ 11 ประเด็น อาทิ ขยายความครอบคลุมจากหน่วยงานของภาครัฐไปยังส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐ ฯลฯ, เพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ชนะการประมูล จากเดิมใช้ “ราคาต่ำที่สุด” มาเป็นเกณฑ์ แต่ของใหม่ให้พิจารณารวมถึง “คุณภาพ” ด้วย, เพิ่มโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามร่าง พ.ร.บ. นี้ จากเดิมระเบียบสำนักนายกฯ มีกำหนดเพียงโทษทางวินัยเท่านั้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ. ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ ที่มีนายโกวิทย์ โปษยานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้พิจารณา หลังการประชุมนับสิบครั้งก็ได้ข้อสรุปให้ปรับแก้สาระสำคัญบางประการ (อาทิ ให้รวมองค์กรอิสระอยู่ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. นี้ด้วย) ทำให้จำเป็นต้องส่งไปถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และต้องนำกลับเข้าไปพิจารณาในที่ประชุม ครม. อีกรอบ หากได้รับความเห็นชอบจึงจะส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเพื่อออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

รัฐบาลสืบคนปล่อยข่าวในโซเชียลฯ โยง “ประยุทธ์” เอี่ยวโกงราชภักดิ์

พล.ต. สรรเสริญ ยังกล่าวชี้แจงถึงการจับกุมตัวนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนายจตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หลังประกาศว่าจะเดินทางไปที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดสร้าง ว่า การตรวจสอบจริงๆ ต้องใช้เอกสาร ไม่ใช่เดินทางไปในพื้นที่นั้น พฤติกรรมของบุคคลกลุ่มดังกล่าวจึงมีลักษณะปลุกปั่นยุยง จึงต้องนำบุคคลทั้ง 2 มาพูดคุยทำความเข้าใจ และได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้

“เหตุที่ต้องนำตัวบุคคลทั้ง 2 ไปทำความเข้าใจ เพราะทราบมาว่า ใน จ.ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีความเห็นขัดแย้งกับคนกลุ่มนี้ หากปล่อยให้เดินทางไปอุทยานราชภักดิ์อาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าขึ้นได้”

พล.ต. สรรเสริญ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบความพยายามของคนบางกลุ่มที่โยงว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มีส่วนรู้เห็นกับความไม่โปร่งใสในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบว่าเป็นการปล่อยข่าวจากบุคคลกลุ่มใด หากจับตัวได้ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย