ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลปกครองไม่รับฟ้องสหภาพฯ CAT ทวงคืนคลื่น 1800 ล้มประมูล 4G – ยังเหลือคดีชี้ขาดสิทธิถือครองคลื่น 900

ศาลปกครองไม่รับฟ้องสหภาพฯ CAT ทวงคืนคลื่น 1800 ล้มประมูล 4G – ยังเหลือคดีชี้ขาดสิทธิถือครองคลื่น 900

18 พฤศจิกายน 2015


กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz รอบสาธิต สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล โชว์ความพร้อมสำหรับการประมูลจริงที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 2558 ที่มาภาพ : http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/fa21fcfa-980f-4d4c-8589-02c04a75ae40/03.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=fa21fcfa-980f-4d4c-8589-02c04a75ae40
กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz รอบสาธิต สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล โชว์ความพร้อมสำหรับการประมูลจริงที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 2558 ที่มาภาพ : http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/fa21fcfa-980f-4d4c-8589-02c04a75ae40/03.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=fa21fcfa-980f-4d4c-8589-02c04a75ae40

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายออกจากสารบบความ ในคดีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับพวกรวม 3 ราย กรณีนำคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ออกประมูล เพื่อให้บริษัทเอกชนนำไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G จำนวน 2 ใบอนุญาต ในคดีหมายเลขดำที่ 1964/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 2561/2558

โดยศาลให้เหตุผลว่า เนื่องจากสหภาพฯ CAT ผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้ สหภาพฯ CAT ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ก่อนวันที่ กสทช. จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพียง 1 วันเท่านั้น โดยคำฟ้องที่มีจำนวน 159 หน้า ระบุว่า การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวจาก CAT ของ กสทช. เพื่อนำไปเปิดประมูลเป็นไปโดยไม่ชอบ เนื่องจาก CAT ได้รับการจัดสรร ถือครอง และใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ก่อนที่กฎหมายจัดตั้ง กสทช. จะมีผลบังคับใช้ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ กสทช. คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวมาให้กับ CAT และให้เพิกถอนประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวกับการประมูลทั้งหมด

(สำหรับผลการประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ กสทช. หลังจากใช้เวลาเคาะราคาแข่งกันนานถึง 33 ชั่วโมง ปรากฏว่า บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่อยู่ในเครือทรู และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่อยู่ในเครือเอไอเอส ชนะการประมูลด้วยราคา 39,792 ล้านบาท และ 40,986 ล้านบาท ตามลำดับ โดยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ซึ่งที พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. เป็นประธาน ได้ลงมติรับรองผลการประมูลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่าน)

อย่างไรก็ตาม นอกจากคดีนี้แล้ว ยังมีคดีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. กับพวกรวม 24 ราย ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาชี้ขาดสิทธิการถือครองคลื่นความถี่ย่าน 900 MHZ ว่ายังเป็นของ TOT อยู่จนถึงปี 2568 หรือไม่ โดยคลื่นความถี่ดังกล่าว กสทช. จะจัดให้มีการประมูลเพื่อให้บริษัทเอกชนนำไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สถานะของคดีนี้ในปัจจุบันคือรอฟังว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไร จะรับคำฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่