ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. สั่งสำนักงานรวบรวมข้อมูล “อุทยานราชภักดิ์” – ผบ.ทบ. เตรียมแถลงผลสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ป.ป.ช. สั่งสำนักงานรวบรวมข้อมูล “อุทยานราชภักดิ์” – ผบ.ทบ. เตรียมแถลงผลสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

19 พฤศจิกายน 2015


ที่มาภาพประกอบ : http://www.rta.mi.th/RTAweb/pageinfor/weppage.html
ที่มาภาพประกอบ: http://www.rta.mi.th/RTAweb/pageinfor/weppage.html

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงถึงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับกรณีปัญหาความไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ว่า วันนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้หยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวขึ้นมาหารือ โดยในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏ หรือได้รับข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริต หรือกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ อย่างไร คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมติมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยให้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในข่าย ที่จะรับไว้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อไปได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากบุคคลใดมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมที่จะส่งมาให้ ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความยินดีรับข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ

ด้าน พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)กล่าวว่าจะเปิดแถลงกรณีอุทยานราชภักดิ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หลังได้รับรายงานด้วยวาจาจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองทัพบก (ทบ.) ที่มี พล.อ. วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เป็นประธาน ซึ่งทำงานครบ 7 วันในวันดังกล่าวพอดี

สำหรับโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี ทบ. เป็นหน่วยงานดำเนินการผ่านหน่วยงานใต้สังกัด อาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) ในสมัยที่ พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร เป็น ผบ.ทบ. เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 คาดว่าใช้เงินในการก่อสร้างราว 800-1,000 ล้านบาท โดยผู้เกี่ยวข้องต่างยืนยันว่า เงินที่ใช้ทั้งหมดมาจากการบริจาค (ผ่านกองทุนสวัสดิการทหารบก บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 077-1-07474-7 และผ่านธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงร้านสะดวกซื้อในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อย่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) โครงการนี้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่โปร่งใส เมื่อมีการเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนว่าอาจมีการหักหัวคิวการก่อสร้างบางรายการ โดยเฉพาะการหล่อรูปปั้นพระมหากษัตริย์บางพระองค์ จน พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้เวลาดำเนินการภายใน 7 วัน

โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า หากผลสอบชี้ว่ามีบุคคลใดกระทำผิด ถ้าเป็นความผิดทางวินัยก็ต้องลงโทษ ถ้าเป็นความผิดทางอาญาก็ต้องส่งให้ ป.ป.ช. ดำเนินการ