ThaiPublica > เกาะกระแส > IOM X ยอมแก้ไขเนื้อหาเรื่อง “ปริศนา” หนังสั้นแนวดราม่าค้ามนุษย์ในอุตฯ ประมงไทย

IOM X ยอมแก้ไขเนื้อหาเรื่อง “ปริศนา” หนังสั้นแนวดราม่าค้ามนุษย์ในอุตฯ ประมงไทย

12 ตุลาคม 2015


ที่มาภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=Tng8lL5Znyg
ที่มาภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=Tng8lL5Znyg

เมื่อวันนี้ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ให้เข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน โดยมีกลุ่มชาวประมงประกอบ รวมทั้งผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM X ประกอบด้วย Jeffrey Labovitz และ Tara Dermott รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรอีกบางส่วน เพื่อหารือเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นแนวดราม่า เรื่องปริศนา ที่สร้างโดย IOM Xที่ออกฉายไปก่อนหน้านี้

“เรื่องที่ประชุมกัน คือ เรื่องหนังที่ออกฉายตามสื่อต่างๆ และสถานีโทรทัศน์ของไทย เรื่อง “ปริศนา” อันเป็นภาพยนตร์สั้นแนว “ดราม่า” โดย IOM X เป็นผู้ลงทุนสร้าง และอ้างว่า “เป็นเรื่องราวของความรักและความขัดแย้งเมื่อคนรักลุกขึ้นมาหยุดขบวนการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” แต่ในความเป็นจริง เป็นหนังที่ให้ร้ายกิจการประมงทะเลของไทยเกือบทั้งหมด เพราะสร้างจากคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าประสบเหตุการณ์เหล่านั้น โดยไม่เคยมีใครพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงใดๆ นอกจากเป็นเรื่องที่ NGO บางองค์กรพยายามสื่อออกไปเพื่อการหาทุนจากต่างประเทศในการสนับสนุนการทำงานของตนเท่านั้น ซึ่งเมื่อชาวประมงได้ดูกันจึงได้เรียกร้องให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการให้มีการแก้ไข และสมาคมฯ ได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันเป็นเหตุให้พลตำรวจเอก อดุลย์ ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาร่วมประชุมกัน”

นายวิชาญกล่าวว่า การประชุมมีข้อยุติร่วมกัน โดย IOM X เข้าใจในความรู้สึกของชาวประมง ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไข และพร้อมที่จะให้สมาคมฯ ได้มีส่วนในการพิจารณาถึงเนื้อหาของหนังอีก 2 ตอนที่จะออกมาในอนาคต ในชื่อเรื่องว่า “Save Migration” และ “Positive Labour Center” ด้วย โดยข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ

1. ให้มีคณะทำงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขและปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์สั้นในเรื่อง “ปริศนา” ที่ได้เผยแพร่แล้ว โดยคณะทำงานประกอบด้วย

ก. ฝ่ายราชการ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน
ข. ฝ่ายเอกชน ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
ค. ฝ่าย IOM X

2. ให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาถึงเนื้อหาของหนังเรื่อง “Save Migration” และ “Positive Labour Center” ที่ IOM X จะสร้างขึ้นและออกเผยแพร่ในอนาคต เพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันอีก

“ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะร่วมกันขจัดปัญหาการค้ามนุษย์บนเรือประมงและการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้หมดสิ้นไป” นายวิชาญกล่าว