ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ผลงานสสส.กับข้อมูล “เหล้า-เบียร์-บุหรี่ ” รายยี่ห้อทั้ง “ปริมาณ-ภาษีที่จ่าย” ปี 2550-2558

ผลงานสสส.กับข้อมูล “เหล้า-เบียร์-บุหรี่ ” รายยี่ห้อทั้ง “ปริมาณ-ภาษีที่จ่าย” ปี 2550-2558

14 กันยายน 2015


ตามที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้นำเสนอข่าว ผลประกอบการของสสส. หลังจากนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ชี้แจงโดยมี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ว่าตามมาตรฐานโลกจะไม่ใช้รายได้จากการจัดเก็บภาษีมาเป็นตัวชี้วัดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตัวเลขที่ผ่านมามีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง(ดูข่าวเพิ่มเติม)

รายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา ระหว่างปี 2545-2557 ที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่จะเห็นได้ว่ามีอยู่ 2 ปีที่เก็บภาษีได้ลดลง คือ ในปี 2549 ที่มีการเพิ่มอัตราภาษียาสูบ ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายยาสูบ และในปี 2552 ที่มีการขึ้นภาษีเบียร์จาก 55% เป็น 60% ทำให้การบริโภคเบียร์ลดลงเกือบ 4,000 ล้านบาท
รายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา ระหว่างปี 2545-2557 ที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่จะเห็นได้ว่ามีอยู่ 2 ปีที่เก็บภาษีได้ลดลง คือ ในปี 2549 ที่มีการเพิ่มอัตราภาษียาสูบ ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายยาสูบ และในปี 2552 ที่มีการขึ้นภาษีเบียร์จาก 55% เป็น 60% ทำให้การบริโภคเบียร์ลดลงเกือบ 4,000 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมสรรพสามิต เพื่อดูทั้งรายได้จากการจัดเก็บภาษีบุหรี่ เบียร์ สุรา และปริมาณบุหรี่ เบียร์ สุราที่นำมาเสียภาษีของกรมสรรพสามิตตั้งแต่ปี 2550-2558 (ปี 2558 ตั้งแต่ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558)รวมตัวเลขการนำเข้าจากต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้

ในแง่ปริมาณสุรา ประกอบด้วย 1.สุราขาว 28 ดีกรี 2.สุราผสม 28 ดีกรี 3.สุราพิเศษ (เหล้าต่างประเทศ อาทิ วิสกี้ บรั่นดี เป็นต้น) 4.สุราปรุงพิเศษ (มีเงื่อนไขต้องนำสุรา 80 ดีกรีขึ้นไปเท่านั้นมาผสม) 5.อื่นๆ 6.สุรานำเข้า โดยมีการแจกแจงการเสียภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งปริมาณรวมซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยกเว้นปี 2552 และปี 2556 ที่มีการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราส่งผลให้การผลิตลดลง แต่ในปี 2552 ในส่วนของปริมาณสุราขาว 28 ดีกรี และสุราผสม 28 ดีกรี แม้จะขึ้นภาษี แต่ปริมาณก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่ในปี 2556 ปริมาณสุราทั้งหมดลดลง (ดูกราฟิกประกอบ)

ในประเด็นสุราขาว 28 ดีกรี ที่สสส.ระบุว่ามีการดื่มเหล้าขาวลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะประชาชนหันไปดื่ม อาทิ เบียร์ บรั่นดี วิสกี้ ไวน์แทน แต่ข้อมูลที่ปรากฏปริมาณสุราขาว 28 ดีกรีไม่ได้ลดลง ยกเว้นปีที่มีการปรับขึ้นภาษี (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ปริมาณการผลิตสุรา

ภาษีสุราปี 2550-2558

ทั้งนี้ ยังไม่รวมกรณีที่กรมสรรพสามิตปราบปรามตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฏหมาย รวมถึงการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้สถานศึกษา ตลอดจนการขายเหล้าปั่นโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษาในแหล่งที่ใกล้สถานศึกษาหรือบนบาทวิถีอย่างแพร่หลาย ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ (ดูรายละเอียดผลการจับกุม)

นอกจากนี้ข้อมูลกรมสรรพสามิต ในส่วนปริมาณการผลิตสุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ และสุรานำเข้า มีแนวโน้มลดลง ไม่เพิ่มมากขึ้นดังที่ สสส. ระบุว่าประชาชนหันมาดื่มบรั่นดี วิสกี้ ไวน์ แทนเหล้าขาวมากขึ้นแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับปริมาณเบียร์ที่นำมาเสียภาษีตั้งแต่ปี 2550-2558 (ปี 2558 ตั้งแต่ ต.ค. 2557 – ก.ค. 2558)ทั้งเบียร์สิงห์ เบียร์ช้าง เบียร์ไฮเนเก้นและอื่นๆ โดยรวมทุกยี่ห้อ ปริมาณไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญว่ามีการดื่มเพื่อทดแทนเหล้าขาว(ดูกราฟิกประกอบและคลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ปริมาณการผลิตเบียร์

ภาษีเบียร์

ส่วนปริมาณบุหรี่และการจัดเก็บภาษีบุหรี่ มีการปรับขึ้นภาษีในปี 2555 แต่ปริมาณรวมก็ไม่ได้ลดลง ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏ “ปริมาณบุหรี่”ในช่วงปี 2550-2558 มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยตัวเลขจากกรมสรรพสามิตได้แจกแจงเป็นดังนี้ (ดูกราฟิกประกอบและคลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ปริมาณการผลิตบุหรี่

ภาษีบุหรี่ปี 2550-2558