การลำเลียงถ่านหินที่บรรจุในถุงบิ๊กแบ็กขึ้นรถบรรทุก ณ บ่อโพง

24 มิถุนายน 2015


การลำเลียงถ่านหินที่บรรจุในถุงบิ๊กแบ็กขึ้นรถบรรทุก ณ บ่อโพง

การลำเลียงถ่านหินที่บรรจุในถุงบิ๊กแบ็กขึ้นรถบรรทุก ณ บ่อโพง

ป้ายคำ :