ThaiPublica > เกาะกระแส > บอร์ดสลากฯหั่นโควตาหวยยี่ปั๊ว 14 ราย โยกให้สมาคมกีฬาคนพิการ 2 แห่ง19,000 เล่มใหญ่ มูลนิธิสำนักงานสลากฯยอดหาย 50% เจ๊แดง-ผู้กองตุ๋ย-เจ๊สะเรียงโดน 30%

บอร์ดสลากฯหั่นโควตาหวยยี่ปั๊ว 14 ราย โยกให้สมาคมกีฬาคนพิการ 2 แห่ง19,000 เล่มใหญ่ มูลนิธิสำนักงานสลากฯยอดหาย 50% เจ๊แดง-ผู้กองตุ๋ย-เจ๊สะเรียงโดน 30%

16 มิถุนายน 2015


นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (กลาง) พร้อมกับพ.ท.หนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ขวา) และพล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง (ซ้าย) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (กลาง) พร้อมกับพ.ท.หนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ขวา) และพล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง (ซ้าย) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ดสลาก)ว่าคณะกรรมการมีมติเห็บชอบให้สำนักงานสลากฯพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่ม 22 ล้านฉบับ หรือ 11 ล้านคู่ เพื่อทดแทนโควตาสลากบำรุงการกุศล ซึ่งสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากบำรุงการกุศลกำลังจะครบกำหนดในงวดวันที่ 16 กรกฎาคมและงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสลากขาดตลาด บอร์ดสลากจึงมีมติให้สำนักงานสลากฯพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่ม 22 ล้านฉบับ

“สลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากสลากการกุศล ตรงที่การจัดสรรเงินรายได้จากการขายสลาก หากเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องนำเงินรายได้จากการขายสลาก 20% ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ถ้าเป็นสลากบำรุงการกุศล เงินรายได้ 20% ส่วนนี้ไม่ต้องนำส่งคลัง แต่นำเงินไปให้องค์กรการกุศลใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป หากคณะรัฐมนตรีไม่มีมติเป็นอื่น สำนักงานสลากฯจะต้องนำเงินรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 20% ( 22 ล้านฉบับ) นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมาย” นายธนวรรธน์ กล่าว

นอกจากนี้เป็นเรื่องการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนที่เพิ่มขึ้น 22 ล้านฉบับ 11 ล้านคู่ (โควตาสลากบำรุงการกุศลเดิม) บอร์ดสลากมีมติให้จัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันใหม่ทั้งหมด โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ

1. กลุ่มตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ให้จัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากใหม่และจัดสรรโควตากลับไปในสัดส่วนเดิมที่เคยได้รับก่อนหน้านี้

2. กลุ่มตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล นิติบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ให้จัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากใหม่ และให้ลดจำนวนโควตาสลากลงในสัดส่วน 30-50% ของโควตาสลากการกุศลเดิมที่เคยได้รับก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ จากการปรับลดโควตาสลากของผู้ค้ารายใหญ่ลง 30-50% ทำให้สำนักงานสลากฯมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือ 19,000 เล่มใหญ่ ( 1 เล่มใหญ่มี 100 คู่ หรือ 200 ฉบับ) บอร์ดสลากจึงมีมติให้นำโควตาสลากลอตนี้มาจัดสรรให้สมาคมกีฬาคนพิการ 2 แห่ง คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 12,000 เล่มใหญ่ และ สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 7,000 เล่มใหญ่ โดยสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตนี้จะมีอายุแค่ 4 เดือน จากเดิมมีอายุ 2 ปี

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้บอร์ดสลากเคยมีมติให้ทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกับผู้ค้าสลากใหม่ไปแล้วจำนวน 24 ล้านคู่ หรือ 48 ล้านฉบับ เป็นระยะสัญญา 6 เดือน ซึ่งสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับใหม่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อรวมกับสลากบำรุงการกุศลอีก 11 ล้านคู่ หรือ 22 ล้านฉบับ ภายในสิ้นปีนี้จะมีโควตาสลากสิ้นสุดสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งหมด 74 ล้านฉบับ ทางสำนักงานสลากฯจะมีการพิจารณาต่อสัญญา หรือ จัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากใหม่อีกครั้ง ช่วงต้นเดือนมกราคม 2559 ทั้งหมดนี้จะเข้าสู่มาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคาระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นช่วงของการปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมต่อไป

ขณะเดียวกันบอร์ดสลากมีมติให้เพิ่มรางวัลเลขหน้า 3 ตัว อีก 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท โดยลดรางวัลเลขท้าย 3 ตัวหลัง จากเดิมมี 4 รางวัล ลดเหลือ 2 รางวัล ภายใต้วงเงินรางวัลเดิมไม่เกิน 60% ของรายได้จากการจำหน่ายสลากทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)

การปรับลดโควตาหวย

ส่วนรายละเอียดของการปรับลดโควตาสลากจากตัวแทนจำหน่ายสลากรายใหญ่มาเพิ่มให้กับสมาคมการกีฬา 2 แห่ง พ.ท.หนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การจัดโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาทดแทนสลากบำรุงการกุศล 22 ล้านฉบับ มีหลักการคือ ถ้าเป็นมูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สำนักงานสลากฯจะจัดสรรโควตาสลากกลับตามสัดส่วนโควตาที่เคยได้รับ ส่วนมูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการจะถูกปรับลดโควตาลงมา ยกตัวอย่าง มูลนิธิสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมเคยได้โควตาสลากงวดละ 20,000 เล่มใหญ่ ปรับลดลงเหลือ งวดละ 10,000 เล่มใหญ่ หรือลดลง 50% ตัวแทนจำหน่ายสลากรายใหญ่ 3 ราย เดิมเคยได้โควตางวดละ 8,000 เล่มใหญ่ ปรับลดลงเหลือ 5,000 เล่มใหญ่ หรือ ลดลง 30% ส่วนตัวแทนจำหน่ายสลากขนาดกลาง 10 ราย เดิมเคยได้โควตางวดละ 600 เล่มใหญ่ ปรับลดลงเหลือ 400 เล่มใหญ่ หรือ ลดลง 30% การปรับลดโควตาสลากในส่วนของผู้ค้ารายใหญ่ 14 ราย ทำให้มีโควตาสลากเหลือ 19,000 เล่มใหญ่ บอร์ดสลากได้มีมติให้นำโควตาสลากมาจัดสรรให้มูลนิธิกีฬาคนพิการ 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน สลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 74 ล้านฉบับจะสิ้นสุดสัญญาสิ้นปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ระยะที่ 2

ส่วนพล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การปรับปรุงรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เดิมมี 4 ครั้ง ปรับลดเหลือ 2 รางวัล เพื่อมาเพิ่มรางเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ในทางปฏิบัติต้องใช้เวลาปรับปรุงโปรแกรมการจ่ายรางวัลประมาณ 6 สัปดาห์ นอกนั้นเป็นการดำเนินการเรื่องธุรการ ยืนยันว่าสำนักงานสลากฯปรับปรุงซอฟแวร์เสร็จก่อนวันที่ 1 กันยายน 2558 แน่นอน

ผู้สื่อข่าวถามว่าสำนักงานสลากฯจะเริ่มจัดสรรโควตาสลากใหม่เมื่อไหร่ และจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและจำนวนโควตาสลากที่ได้รับการจัดสรรผ่านทางเว็บไซด์สำนักงานสลากฯหรือไม่ พล.ต.ฉลองรัฐ กล่าวว่า“สัญญาการจำหน่ายสลากบำรุงการกุศล สิ้นสุดลงงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และ 16 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนจำหน่ายสลากรายใหม่ที่คณะกรรมการคัดเลือกจะได้รับการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว ส่วนการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซด์ ปกติสำนักงานสลากฯไม่เคยเปิดเผย และเรามีมติบอร์ดให้จัดสรรโควตาสลากรองรับแล้ว”

ผู้สื่อข่าวถามต่อ ผู้ค้ารายย่อยที่เคยมาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ 4 แสนราย จะได้รับการจัดสรรโควตาสลากหรือไม่ พล.ต.ฉลองรัฐ กล่าวว่า “เราไม่ได้ปิดประตู ผู้ค้าสลากรายย่อย 4 แสนรายที่เคยมาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ สำนักงานสลากฯได้ทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random) ประมาณ 2,800 ราย ส่วนผู้ค้าสลากที่เป็นคนพิการที่เคยมาลงทะเบียนก่อนหน้านี้ 90,000 ราย ก็จะใช้วิธีการ Random อีก 2,800 ราย ทั้งหมดจะได้โควตาคนละ 5 เล่มใหญ่ ในวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การจัดสรรโควตาสลากครั้งนี้ สำนักงานสลากฯใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ถึงจัดสรรให้รายใหญ่ 2 ราย 19,000 เล่มใหญ่ ส่วนคนพิการและผู้ค้าสลากรายย่อยได้โควตารายละ 5 เล่มใหญ่ นายธนวรรนธ์ ตอบว่า “สาเหตุที่จัดสรรโควตาให้สมาคมกีฬาคนพิการ 2 แห่งเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการให้สมาคมกีฬาคนพิการทั้ง 2 แห่ง มีเงินทุนที่จะนำไปใช้สนับสนุนนักกีฬาคนพิการ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ”