ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลจังหวัดระยองเลื่อนนัดไกล่เกลี่ย คดีชาวบ้านฟ้องพีทีทีจีซี กรณีผลกระทบเหตุน้ำมันรั่ว

ศาลจังหวัดระยองเลื่อนนัดไกล่เกลี่ย คดีชาวบ้านฟ้องพีทีทีจีซี กรณีผลกระทบเหตุน้ำมันรั่ว

28 พฤศจิกายน 2014


เมื่อปลายเดือนกันยายน 2556 มีการจัดเสวนา เกาะติดน้ำมันรั่ว :  "1 เดือน: การเพิกเฉยของรัฐต่อข้อเรียกร้องตั้งคณะกรรมการอิสระกรณี PTTGC ทำน้ำมันรั่วลงสู่ทะเล" พร้อมกับจัดเวทีสาธารณะ ณ ศาลาร่วมใจ ชุมชนประมงบางกระเฌอ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เมื่อปลายเดือนกันยายน 2556 มีการจัดเสวนา เกาะติดน้ำมันรั่ว : “1 เดือน: การเพิกเฉยของรัฐต่อข้อเรียกร้องตั้งคณะกรรมการอิสระกรณี PTTGC ทำน้ำมันรั่วลงสู่ทะเล” พร้อมกับจัดเวทีสาธารณะ ณ ศาลาร่วมใจ ชุมชนประมงบางกระเฌอ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

สืบเนื่องจากวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง ชาวประมงพื้นบ้าน และกลุ่มแม่ค้าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี รั่วไหลลงสู่ทะเล พื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 จำนวน 454 คน ยื่นฟ้องบริษัทพีทีทีจีซี ในฐานะผู้ก่อมลพิษ ต่อศาลจังหวัดระยอง ความแพ่ง โดยได้ขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในการประกอบอาชีพโดยประมาณกว่า 400 ล้านบาท และขอให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจากปัญหาน้ำมันรั่ว โดยให้บริษัทจัดสรรงบประมาณสู่กองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของกำไรเฉลี่ยต่อปี ซึ่งปี 2556 บริษัทพีทีทีจีซีมีกำไร 32,841 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองระยอง ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (กปน.), กรมเจ้าท่า, กรมประมง, กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบำบัดแก้ไขปัญหามลพิษและบรรเทาผลกระทบที่เกิดแก่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

ล่าสุด หลังจากศาลรับฟ้องแล้ว ในคดีแพ่งศาลจังหวัดระยองกำหนดวันนัดแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลจังหวัดระยอง ในขณะที่ศาลปกครองระยองกำหนดวันนัดไต่สวนขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจทก์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลปกครองระยอง

นางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความเจ้าของคดี กล่าวว่า คดีในศาลแพ่ง ศาลเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยไปในวันที่ 16 มกราคม 2558 เนื่องจากบริษัทพีทีทีจีซียังยื่นคำให้การแก่ศาลไม่ครบถ้วน จึงต้องรอให้คำให้การฝั่งจำเลยพร้อมก่อนการพิจารณา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จะยังไม่ครบกำหนดเวลา 30 วันในการยื่นคำให้การแก่ศาล แต่ก็คาดว่าจำเลยจะขอขยายเวลายื่นคำให้การไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557

สำหรับการนัดไต่สวนคดีในศาลปกครองระยองนั้น ศาลได้ไต่สวนโจทก์ทุกคนรวม 429 คน เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งต่อจากนี้ไปก็รอศาลนัดเพื่อพิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจทก์อีกครั้ง ปัจจุบันมีโจทก์ถอนฟ้อง 25 ราย เนื่องจากปัญหาเรื่องเวลาทั้งด้านการประกอบอาชีพและความยุ่งยากในการดำเนินคดีในชั้นศาล

“โดยปกติแล้วโจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้องต่อศาลร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ฟ้องร้อง แต่เนื่องจากโจทก์มีรายได้น้อยศาลจึงให้ยื่นฟ้องไปก่อน” นางสาว ส. รัตนมณีกล่าว