ThaiPublica > เกาะกระแส > เขื่อนแม่วงก์ไม่มีวันหมดอายุ ถ้ากรมชลประทานไม่ถอนอีเอชไอเอจาก สผ. > ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่ประชาชนซึ่งสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์มายื่นให้คชก. ประกอบการพิจารณา

ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่ประชาชนซึ่งสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์มายื่นให้คชก. ประกอบการพิจารณา

22 พฤศจิกายน 2014


ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่ประชาชนซึ่งสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์มายื่นให้คชก. ประกอบการพิจารณา

ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่ประชาชนซึ่งสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์มายื่นให้คชก. ประกอบการพิจารณา

ป้ายคำ :