ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสการเมือง > ครม. อนุมัติงบ 58 วงเงิน 6.8 หมื่นล้าน เดินหน้ารถไฟทางคู่ ซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน ทบทวนงบยุทธศาสตร์ 2.4 ล้านล้าน

ครม. อนุมัติงบ 58 วงเงิน 6.8 หมื่นล้าน เดินหน้ารถไฟทางคู่ ซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน ทบทวนงบยุทธศาสตร์ 2.4 ล้านล้าน

21 ตุลาคม 2014


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี 2558 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 8 ปี (2558-2565) และอนุมัติงบประมาณ 2558 วงเงิน 68,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ได้ทบทวนยอดเงินลงทุน 2.4 ล้านล้านใหม่ หลังจากมีการจัดประชุมเวิร์กชอปยุทธศาสตร์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก ไปแล้ว 3 ครั้ง

ทั้งนี้ แผนการลงทุนทั้ง 8 ปี มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนการขนส่งทางรางจาก 2.5% เป็น 5% เพิ่มการขนส่งทางน้ำจาก 15% เป็น 19% เพิ่มจำนวนการใช้รถไฟฟ้าภายในเมืองจาก 40% เป็น 60% และลดต้นทุนการขนส่งหรือต้นทุนโลจิสติกส์จากเดิมไม่น้อยกว่า 2%

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่สำคัญในโครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร จากรายงานก่อนหน้านี้โดยนำเส้นทางสายเชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ออกจากแผนเดิมที่ระบุไว้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. สายหนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 2. สายเชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทางรวม 1,392 กิโลเมตร วงเงิน 741,460 ล้านบาท และแก้ไขแผนงานใหม่ออกเป็น 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,060 กิโลเมตร ได้แก่

1. สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และนครราชสีมา-มาบตาพุด 512 กิโลเมตร
2. สายกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 193 กิโลเมตร
3. สายนครราชสีมา-หนองคาย 355 กิโลเมตร

โดยทั้ง 3 โครงการนี้จะเริ่มต้นศึกษาออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2558 โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจะเริ่มเวนคืนที่ดินประมาณ 2 ปี จึงเริ่มต้นก่อสร้างได้ในกรอบเวลา 3-4 ปี

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ปี 2558 มีวงเงินลงทุนรวม 68,000 ล้านบาท ขณะที่วงเงินรวมทั้ง 8 ปี ของแผนยุทธศาสตร์คมนาคมทั้งหมดยังไม่สามารถกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณได้ โดยปี 2558 กระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับโครงการรถไฟทางคู่เป็นหลัก 6 เส้นทางก่อน

“ตอนนี้ตัวเงินยังไม่ได้ วันนี้เป็นการนำเสนอ ครม. ในลักษณะของการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และโครงการ หลังจากนี้กระทรวงคมนาคมต้องเอาการบ้านนี้ไปทำ คือเอาไปร้อยเรียงโครงการทั้งหมดที่มีอยู่ สุดท้ายจึงเสนอ ครม. อีกครั้ง” นายชัยวัฒน์กล่าว

ด้านรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร มีโครงการเร่งด่วนปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 เส้นทางตามแผนการเดิม แบ่งตามความคืบหน้า 3 ระยะ ระยะทางรวม 903 กิโลเมตร วงเงิน 129,308 กิโลเมตรได้แก่

1) โครงการที่พร้อมก่อสร้าง 1 เส้นทาง ได้แก่ สายฉะเชิงเทรา-คลอง 19–แก่งคอย คาดว่าจะเริ่มต้นประมูลและก่อสร้างได้ต้นปี 2558

2) โครงการที่อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. ขออนุมัติโครงการ 2 เส้นทาง ได้แก่ สายชุมทางจิระ–ขอนแก่น ปัจจุบันได้อนุมัติรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แล้ว ขณะที่สายประจวบคีรีจันธ์-ชุมพร กำลังพิจารณารายงานอีไอเอ คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2557

3) โครงการที่อยู่ระหว่างนำเสนอของอนุมัติรายงานอีไอเอ 3 เส้นทาง ได้แก่ สายลพบุรี-ปากน้ำโพ, สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และสายนครปฐม-หัวหิน

ทั้งนี้ มีความคืบหน้าสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ระยะทาง 1,626 กิโลเมตร จำนวน 8 เส้นทาง โดยศึกษาออกแบบในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

1. สายหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กิโลเมตร
2. สายปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร
3. สายชุมทางจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 309 กิโลเมตร
4. สายขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 174 กิโลมเตร
5. สายชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 167 กิโลเมตร
6. สุราษฎร์ธานี-สงขลา ระยะทาง 339 กิโลเมตร
7. สายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร
8. สายเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 217 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ครม. ยังได้อนุมัติการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยเร่งรัดจัดซื้อรถโดยสารประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 3,183 คัน โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบรถปรับอากาศ 5 คันแรกภายในเดือนมกราคม 2558 เพื่อทดลองวิ่งดำเนินการ และภายในเดือนมีนาคม 2558 จะได้รับมอบรถตามสัญญาจำนวน 489 คัน ส่วนที่เหลือ 2,694 คัน ได้รับมอบภายในปี 2558

ขณะที่ โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงการที่อยู่ระหว่างเร่งรัดก่อสร้างทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบางซื่อ-บางใหญ่, โครงการบางซื่อท่าพระ/หัวลำโพง-บางแค, โครงการแบริ่ง-สมุทรปราการและโครงการบางซื่อ-รังสิต

มีโครงการที่อยู่ระหว่างเร่งรัดประกวดราคา 1 โครงการ ได้แก่ โครงการหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, โครงการเตรียมขออนุมัติ 6 โครงการ ได้แก่ โครงการแคราย–มีนบุรี, โครงการศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี, โครงการลาดพร้าว-พัฒนาการ-สำโรง, โครงการหัวหมาก-บางซื่อ-หัวลำโพง, โครงการรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโครงการแอร์พอร์ทเรลลิงค์ต่อขยาย ดอนเมือง-พญาไท และสุดท้ายมีโครงการระหว่างศึกษาออกแบบ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบางแค-พุทธมณฑล สาย 4

ด้านยุทธศาสตร์ทางน้ำ มีการขยายท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชุมพร ท่าเรือสงขลา ให้รองรับสินค้าได้มากขึ้น มีการเสริมตลิ่งให้แก่แม่น้ำป่าสัก ขณะที่ทางอากาศนั้น มีการปรับปรุงสนามบิน เช่น สนามบินภูเก็ต สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินในภูมิภาค

แผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ปี2558