ThaiPublica > เกาะกระแส > 6 ข้อสังเกตเรื่องภาษีมรดก

6 ข้อสังเกตเรื่องภาษีมรดก

29 กันยายน 2014


ภาษีมรดกได้กลายเป็นประเด็นที่มีคนถกกันในวงกว้าง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพูดคุยยังอยู่บนข้อจำกัดด้านข้อมูล หรือแม้แต่ร่าง พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดกเองก็ยังไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ด้วยเหตุนี้สถาบันอนาคตไทยศึกษาจึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อจัดทำบทความชิ้นนี้ขึ้นเพื่อให้การถกเรื่องดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประโยชน์

6 Facts Inheritance Tax Final