6 ประเด็นในการจะเป็น “Digital Economy”

สถาบันอนาคตไทยศึกษาผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy ชี้นโยบาย Digital Economy ต้องตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่เน้นที่การเพิ่มหน่วยงานภาครัฐ แต่ต้องให้เอกชน-วิชาการจับมือกันสร้างธุรกิจ

Digital Economy