ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดรายงานสถาบันอนาคตไทยศึกษา “3 ข้อเสนอในการเดินหน้าประเทศไทย”

เปิดรายงานสถาบันอนาคตไทยศึกษา “3 ข้อเสนอในการเดินหน้าประเทศไทย”

20 มิถุนายน 2014


สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยรายงานล่าสุดเรื่อง “3 ข้อเสนอในการเดินหน้า” โดย หนึ่ง ทำน้อยเท่าที่จำเป็น ได้แก่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยตรง สอง ทำจริง และให้เกิดผลจริง จึงต้องปรับปรุงกระบวนการการใช้ KPI ให้เน้นการวัดผลลัพธ์ มีน้อยตัว ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ และมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ สาม ทำให้ยั่งยืน โดยการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใส การปฏิรูปถูกยกเลิกได้เสมอ ถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาล แต่ข้อมูลใดๆ ที่มีการเปิดเผยแล้วจะไม่ถูกปิดได้ง่ายนัก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ตาม …อ่านรายละเอียด

3 ข้อเสนอในการเดินหน้า by thaipublica