ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 “สุมหัวคิด” หนี้สาธารณะรัฐบาลไทย โอกาส-ความเสี่ยงกับภาวะ fiscal Cliff ในอนาคต

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 “สุมหัวคิด” หนี้สาธารณะรัฐบาลไทย โอกาส-ความเสี่ยงกับภาวะ fiscal Cliff ในอนาคต

4 เมษายน 2014


ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “สุมหัวคิด... Fiscal cliff หนี้รัฐบาลไทย!” วันจันทร์ที่ 15  กรกฎาคม 2556 ณ KTC POP อาคาร UBCII
ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “สุมหัวคิด… Fiscal cliff หนี้รัฐบาลไทย!” วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ KTC POP อาคาร UBCII

สำนักข่าวไทยพับลิก้า จัดเสนวนา ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ“สุมหัวคิด… Fiscal cliff หนี้รัฐบาลไทย!”เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ KTC POP อาคาร UBCII มีวิทยากรได้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดร. พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเสวนาครั้งนี้เพื่อร่วมกันคิดว่า หนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยในปัจจุบันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวัง ในอนาคตมีโอกาสเผชิญ “หน้าผาการคลัง” หรือไม่อย่างไร และในเชิงนโยบายแล้วต้องปฏิรูปด้านใดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการคลัง

รายละเอียดจากวงเสวนามีดังนี้