ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สแกนพาสปอร์ต กมธ. (7): ใช้งบเกิน 5 ล้านต้องจ่ายเอง

สแกนพาสปอร์ต กมธ. (7): ใช้งบเกิน 5 ล้านต้องจ่ายเอง

15 กันยายน 2013


คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-สาธารณรัฐออสเตรีย-สาธารณรัฐฮังการี-สาธารณรัฐสโลวัก-สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2555  ที่มาภาพ : http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-สาธารณรัฐออสเตรีย-สาธารณรัฐฮังการี-สาธารณรัฐสโลวัก-สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2555
ที่มาภาพ : http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm

จากกรณีสำนักข่าวไทยพับลิก้า ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทวงถามการขอข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาที่เหลืออยู่จำนวน 26 คณะ ที่ไม่ได้มอบข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามคำร้องขอในครั้งที่ 1 นั้น ล่าสุด มี กมธ. 21 คณะได้มอบข้อมูลการเดินทางให้ และมี กมธ. 5 คณะ ที่ยังคงนิ่งเฉยต่อการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในจำนวน 21 กมธ. ที่มอบเอกสารให้นั้น มีเพียง 7 คณะ ที่ยินยอมเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่

1. กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ที่มีนายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2555 ใช้งบประมาณ 1,870,000 บาท

2. กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ ที่มีนายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (ในขณะนั้น) เป็นประธาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2555 ใช้งบประมาณ 2,225,995 บาท โดยว่าจ้างให้บริษัท คิวริโอ ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการการเดินทาง

3. กมธ.การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายปวีณ แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2555 ใช้งบประมาณ 1,609,080 บาท

4. กมธ.การท่องเที่ยวและกีฬา มีนายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ระหว่างวันท่ี 15-19มิถุนายน 2555 ใช้งบประมาณ 1,352,563 บาท

5. กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศโปแลนด์ สโลกวัก และฮังการี ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2555 ใช้งบประมาณ 2,572,580 บาท โดยว่าจ้างให้ หจก. โนอาห์ เดสติเนชั่น เป็นผู้บริหารจัดการการเดินทาง

6. กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ที่มีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน (ในขณะนั้น) เดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26–31 กรกฎาคม 2555 โดยใช้งบประมาณจำนวน 1,781,913 บาท ว่าจ้างให้บริษัท เดลต้า วี.ไอ.พี. ทัวร์ จำกัด เป็นผู้บริการจัดการการเดินทาง

7. กมธ.กิจการชายแดนไทย มีนายสามารถ มะลูลีม เป็นประธาน เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2555 ใช้งบประมาณ 2,918,500 บาท สำหรับ กมธ. ชุดนี้ ยังได้มอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศจากวงเงินงบประมาณปี 2555 มาให้ทั้งหมด ซึ่ง กมธ.กิจการชายแดนไทยยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2555 ใช้งบประมาณจำนวน 1,841,400 บาท และเดินทางดูงานที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน ใช้งบประมาณ 294,500 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดจะพบว่า กมธ. ชุดนี้ใช้เงินในการศึกษาดูงานในปี 2555 ทั้งสิ้น 5,054,400 บาท เกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 55,400 บาท ซึ่งตามระเบียบหาก กมธ. ใช้วงเงินเกินกว่าที่กำหนด กมธ. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินเองโดยที่ไม่สามารถขอเบิกเพิ่มได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้นำเสนอข้อมูลการใช้งบประมาณในการดูงานของ กมธ. จำนวน 3 คณะ คือกมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปประเทศบราซิลและสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ใช้งบประมาณ 3,856,150 บาท โดยได้ว่าจ้างบริษัท นิรมิต ฮอลิเดย์ และธุรกิจท่องเที่ยว จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทัวร์

กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ เดินทางไปประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตาลี ใช้งบประมาณ 3,006,533 บาท โดยว่าจ้างให้บริษัท ฮีตัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทัวร์ และ กมธ.การอุตสาหกรรม เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ใช้งบประมาณจำนวน 3,435,100 บาท

โดยวงเงินงบประมาณของ กมธ. ที่ใช้ในการดูงาน หากเปรียบเทียบกับบริษัททัวร์เอกชนที่รับจัดทัวร์ทั่วไปนั้นพบว่ามีอัตราที่แตกต่างกันมาก โดย กมธ. จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสายการบิน ระดับชั้นที่นั่ง โรงแรม และอาหารที่เลี้ยงรับรอง ซึ่งโรงแรมที่พักของ กมธ. ส่วนใหญ่จะเป็นเครือโรงแรมชั้นนำของโลก