ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ตามไปดู “ภูโกร๋น” ที่น่าน กับโครงการปิดทองหลังพระ > ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณแสดงพื้นที่จำลองเมืองน่าน ณ สำนักงานโครงการปิดทองหลังพระ

ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณแสดงพื้นที่จำลองเมืองน่าน ณ สำนักงานโครงการปิดทองหลังพระ

2 มิถุนายน 2013


ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณแสดงพื้นที่จำลองเมืองน่าน ณ สำนักงานโครงการปิดทองหลังพระ

ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณแสดงพื้นที่จำลองเมืองน่าน ณ สำนักงานโครงการปิดทองหลังพระ

ป้ายคำ :