ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ตามไปดู “ภูโกร๋น” ที่น่าน กับโครงการปิดทองหลังพระ > ภูโกร๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ และบ่อพวงสันเขา

ภูโกร๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ และบ่อพวงสันเขา

2 มิถุนายน 2013


ภูโกร๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ และบ่อพวงสันเขา การบริหารจัดการน้ำที่จัดสรรกันเองตามพื้นที่ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงกันในกลุ่ม โดยใช้ท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ของแต่ละครอบครัว

ภูโกร๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ และบ่อพวงสันเขา การบริหารจัดการน้ำที่จัดสรรกันเองตามพื้นที่ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงกันในกลุ่ม โดยใช้ท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ของแต่ละครอบครัว

ป้ายคำ :