ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (1) > วันที่ 17 พฤษภาคม การเจรจา 2 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ค หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

วันที่ 17 พฤษภาคม การเจรจา 2 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ค หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

24 พฤษภาคม 2013


วันที่ 17 พฤษภาคม การเจรจา 2 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ค หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

วันที่ 17 พฤษภาคม การเจรจา 2 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ค หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ป้ายคำ :