ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สหกรณ์คลองจั่นฟ้อง “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” เรียกทรัพย์คืน 391 ล้าน – ตั้งทนายซ้อนและซ้อมเลือกกรรมการชุดใหม่หวังชนะเลือกตั้ง 28 พค.นี้

สหกรณ์คลองจั่นฟ้อง “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” เรียกทรัพย์คืน 391 ล้าน – ตั้งทนายซ้อนและซ้อมเลือกกรรมการชุดใหม่หวังชนะเลือกตั้ง 28 พค.นี้

28 พฤษภาคม 2013


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ผู้พิพากษาศาลแพ่ง นัดไต่สวนคดีเรียกทรัพย์คืนและละเมิด คดีดำเลขที่ 728/56 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 มีโจทก์คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ส่วนจำเลยมี 3 ราย 1. นายศุภชัย ศรีศุภอักษร 2. บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด 3. นายบรรลือ กองไชย โดยโจทก์มีคำขอให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 391.4 ล้านบาท รวมทั้งโอนหุ้นและกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้กับสหกรณ์ฯ

อย่างไรก็ตามก่อนการไต่สวนคดี ปรากฏว่ามีทนายของฝ่ายโจทก์ (สหกรณ์ฯ) เพิ่มอีกหนึ่งคน โดยทนายคนดังกล่าวนำมติของศาลแพ่งที่ให้มีผู้แทนชั่วคราว 4 คน ได้แก่ นายวีรยุทธ รุจิเรข, นางวันเพ็ญ ยอดดี, นางนพพร แหลมปัญญา และนางจันทร์ฉาย ขันธะรัตถ์ ตามคำสั่งศาลแพ่ง (ตามการยื่นคำร้องของฝ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานดำเนินการ สหกรณ์ฯ)โดยทนายคนดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาลให้ถอนทนายคนเดิมที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 (ชุดของนายมณฑล กันล้อม) ให้ทำหน้าที่ว่าความในนามของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นแทน และขอเลื่อนการพิจารณาคดีไปก่อน เพราะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทนาย ต้องตรวจสอบเอกสารก่อน

โดยในห้องพิจารณาคดีมีทนายฝ่ายโจทก์ ทนายจำเลยที่ 1 เสมียนของทนายจำเลยคนที่ 2 และ 3 นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ คลองจั่น ในฐานะพยานฝ่ายโจทก์ และมีสมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นจำนวนหนึ่งร่วมรับฟัง

ผู้พิพากษามีคำวินิจฉัยเลื่อนนัดพิจารณาไต่สวนตามคำร้องของทนายฝ่ายโจทก์ (คนใหม่) และเสมียนทนายจำเลยที่ 2 และ 3 ที่อ้างว่าทนายติดภารกิจที่สวิตเซอร์แลนด์ เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. โดยให้เหตุผล 3 ข้อ คือ 1. ให้ทนายฝ่ายโจทก์แสดงราคาประเมินทรัพย์สินที่ร้องขอจากจำเลยให้ชัดเจน เพราะจะมีผลต่อค่าทำเนียมศาล 2. ทนายฝ่ายโจทก์มีข้อโต้แย้งการทำหน้าที่ของทนายความ 3. ทนายจำเลยที่ 2 และ 3 ติดภารกิจ
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม  ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม ๅ2556
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลาประมาณ 9.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ อาคาร U-TOWER ศรีนครินทร์ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญตามหนังสือเชิญประชุม ลงนามโดยนายวีรยุทธ รุจิเรข และนางจันทร์ฉาย ขันธะรัตถ์ ผู้แทนชั่วคราวสหกรณ์ตามคำสั่งศาลแพ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คลองจั่นเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม และบริเวณรอบๆ ห้องประชุมมีการ์ดจำนวนหนึ่งเช่นกัน

นายวราวุฒิ สงวนหงส์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์กล่าวต้อนรับสมาชิก และขอโทษสมาชิกที่ต้องมาประชุมในวันนี้แต่ไม่สามารถเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ได้ เพราะศาลแพ่งมีคำสั่งอีกฉบับห้ามผู้แทนชั่วคราว 4 คน จัดประชุมใหญ่ แต่จดหมายเชิญประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม ส่งไปตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เพราะทางผู้แทน 4 คน รู้สึกเป็นห่วงสมาชิกที่ไม่สามารถถอนเงินของตัวเองได้ ซึ่งส่งก่อนศาลแพ่งมีคำวินิจฉัยวันที่ 20 พฤษภาคม จึงไม่สามารถระงับจดหมายได้เพราะต้องทำตามคำสั่งของศาล

ประชุมซ้อม 26 พฤษภา
สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม (ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

เมื่อถึงเวลาประชุมตามกำหนดการ นายวีรยุทธ รุจิเรข รองผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ คลองจั่น ขึ้นบนเวทีกล่าวต้อนรับสมาชิกพร้อมเชิญนายชาญชัย ตั้งชู กรรมการสหกรณ์ฯ คลองจั่น (ชุดเลือกตั้งวันที่ 9 เม.ย.) ขึ้นบนเวทีร่วมดำเนินรายการ นายวีรยุทธและนายชาญชัยกล่าวถึงการจัดประชุมว่าจัดตามอำนาจของคำสั่งศาลแพ่ง แต่ไม่พูดถึงคำสั่งห้ามจัดประชุมของศาลแพ่งและจดหมายตอบรับไม่ร่วมประชุมของสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นายชาญชัยกล่าวว่าการประชุมวันนี้เป็นการซ้อมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อไปเลือกตั้งจริงในวันที่ 28 พฤษภาคมที่มีนายมณฑล กันล้อม รักษาการณ์ประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่นเรียกประชุมที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์

จากนั้นการประชุมมีการเลือกตั้งเป็นไปตามวาระที่ประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ คือ มี 3 วาระ ได้แก่ เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและวาระอื่นๆ โดยมีขั้นตอนซ้อมเหมือนการประชุมใหญ่จริงๆ ทุกประการตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกประธาน เลือกคณะกรรมการ เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ แม้กระทั่งขั้นตอนคณะกรรมการกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าสมาชิก

ผลการซ้อมเลือกตั้งได้ประธานดำเนินการคือ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานดำเนินการสหกรณ์ฯ ส่วนคณะกรรมการเกือบทั้งหมดเป็นชุดเดิมที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อการประชุมใหญ่วันที่ 9 เมษายน 2556

หลังการซ้อมประชุมวาระเลือกตั้ง ผู้จัดการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ระบายความในใจถึงความเดือดร้อนที่ตนได้รับเพราะไม่สามารถถอนเงินของตัวเองตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา มีสมาชิกหลายรายถามในประเด็นว่าถ้าจบการเลือกตั้งจะสามารถถอนเงินได้เมื่อใด และนายศุภชัยกล่าวยืนยันบนเวทีว่าขอให้สมาชิกสบายใจได้ ไม่ว่าตนเองจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะต้องจบและสมาชิกถอนเงินได้ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน นายศุภชัยกล่าวอีกว่าตนเองจะเข้าประชุมในวันที่ 28 แน่นอน เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวและเลือกตั้งกรรมการที่สมาชิกถูกใจอย่างที่ได้ซักซ้อมกันในวันนี้

ในช่วงท้ายของการประชุม นายชาญชัยกล่าวบนเวทีหลายประเด็น เช่น กล่าวตอบโต้ข้อกล่าวหาตามจดหมายของเครือข่ายสมาชิกที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (เป็นกลาง) เรื่องการทุจริตของนายศุภชัยว่าไม่เป็นความจริง และกล่าวหานายมณฑลกับคณะกรรมการชุดที่ 28 เคยดำเนินการทุจริตที่ดินของสหกรณ์แต่นายศุภชัยมาพบความผิดปกติก่อนจึงขัดขวางได้ทัน และกล่าวโจมตีการทำงานของคณะกรรมการชุดที่ 28 ที่ละทิ้งสหกรณ์ไปกว่า 2 เดือน เป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดการประชุมไม่มีสมาชิกคนใดถามในประเด็นความผิดปกติฐานะการเงินของสหกรณ์ หรือถามเรื่องข้อกล่าวหาว่านายศุภชัยที่ถูกฟ้องดำเนินคดีทุจริตเงินสหกรณ์