ThaiPublica > เกาะกระแส > สถิติผีพนันเพิ่มขึ้นปีละหลายหมื่นคน ปี ’55 นักพนันโดนคดีกว่า 4 หมื่นราย

สถิติผีพนันเพิ่มขึ้นปีละหลายหมื่นคน ปี ’55 นักพนันโดนคดีกว่า 4 หมื่นราย

2 เมษายน 2013


ข่าวแจก : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ที่มาภาพ : http://jacobspradlin.files.wordpress.com
ที่มาภาพ : http://jacobspradlin.files.wordpress.com

เปิดสถิติผีพนันเพิ่มขึ้นปีละหลายหมื่นคน ปี 2555 มีนักพนันโดนคดีกว่า 4 หมื่นราย เป็นรองเพียงคดียาเสพติด-จราจร เผยข้าราชการครูติดพนันงอมแงม โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชายแดนติดบ่อนคาสิโน เตือนนักเล่นหน้าใหม่ที่โดนคดีถูกตัดสิทธิในการเข้ารับราชการ

นายพงศธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การพนันของข้าราชการไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีข้าราชการในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและมีบ่อนคาสิโน ข้ามไปเล่นการพนัน และได้รับผลกระทบทั้งเบาและหนัก โดยมีการเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่ามีข้าราชการครูในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ ปราจีนบุรี และ จ.นครราชสีมา ติดการพนันโดยเดินทางเข้าไปเล่นพนันในบ่อนประเทศกัมพูชา ที่อยู่ทางด่านพรมแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จนเกิดปัญหาหนี้สิน ครอบครัวแตกแยก ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งนำมาสู่การพิจารณาลงโทษทางวินัยถึงขั้นถูกถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่มีสิทธิสอนหนังสืออีก

นอกจากนี้ยังพบว่าในจังหวัดสุรินทร์ คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนจังหวัดสุรินทร์ มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทำผิดทางวินัย ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ทำให้ข้าราชการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ว่าส่วนหนึ่งมาจากการเล่นพนันต่าง ๆ อาทิ พนันบอล การเล่นพนันตามบ่อนตามแนวชายแดน เป็นต้น เป็นเหตุต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จนผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้สังเกตการณ์ และกำชับข้าราชการ ห้ามพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด มิให้เดินทางไปเพื่อเล่นการพนันที่คาสิโนโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งการพนันบอล และการพนันประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

นางพงศธร กล่าวต่อว่า สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถึงแม้จะมีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการยื่นฟ้องคดีนี้ในศาลก็ไม่ได้ลดลง โดยข้อมูลจากศาลยุติธรรมระบุว่าในปี พ.ศ.2555 มีคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 รวม 49,572 ข้อหา คิดเป็นลำดับที่ 3 ของสถิติคดีอาญา รองจากคดียาเสพติดให้โทษ และความผิดจราจรทางบก ซึ่งโทษตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ต่ำสุดสำหรับความผิดในการเล่นพนันคือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งหากเชื่อมโยงกับกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 30 (10) ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือนจะต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่มิได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว พิจารณาตั้งแต่ผู้สมัครเข้าสอบรับราชการ ทำให้ผู้สมัครที่เคยถูกคำพิพากษาให้จำคุกมาก่อน แม้แต่ในคดีเล็กน้อยและคดีการพนันก็ไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการได้

ทั้งนี้หากเป็นข้าราชการอยู่แล้ว การเล่นหรือไม่เล่นพนันจริงอาจจะไม่ใช่ประเด็น แต่หากเข้าไปมีเอี่ยวและถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เช่น เป็นข้าราชตำรวจหรือครูแต่ไปมีส่วนร่วมในบ่อนการพนัน อาจถูกพิจารณาได้ว่ากระทำผิดวินัยและอาจถูกให้ออกหรือไล่ออกจากข้าราชการได้ ซึ่งความผิดเล็กๆนี้ อาจส่งผลกระทบต่ออนาคต ดังนั้นทางที่ดีคือไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในแวดวงการพนัน