มูฮัมหมัด ยูนุส (ขวา) และผู้ที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารกรามีน

มูฮัมหมัด ยูนุส (ขวา) และผู้ที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารกรามีน